ONS VERHAAL

Met ruim 100 jaar ervaring en een team
van ontwerpers en adviseurs bouwt KuiperCompagnons
aan gelukkig leven

We leren van het verleden
verbeteren het leven vandaag
en maken de toekomst tastbaar

voor het landschap en de steden
voor wonen en werken
voor gezondheid en de wetenschap

KuiperCompagnons
Samen maken we de ruimte vandaag
met een visie op morgen

RAAD VAN COMMISSARISSEN


De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de gang van zaken bij KuiperCompagnons. Dit doet zij door goedkeuring te geven aan de ondernemingsstrategie en ziet toe op implementatie daarvan. Daarnaast adviseert zij de directie ten aanzien van het beleid en het onderhouden van maatschappelijke contacten.

De Raad van Commissarissen van KuiperCompagnons bestaat uit:

Sylvo Thijsen: voorzitter
Overige functies/lidmaatschappen o.a.
Directeur Staatsbosbeheer

Voorzitter Raad van Commissarissen ATKB

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Graaf Carel van Lynden (Keukenhof)

Voorzitter Raad van Advies Environmental Sciences Group Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR)


Peter Boelhouwer: commissaris
Overige functies/lidmaatschappen o.a.
Hoogleraar Housing systems, TU Delft


Marja van der Tas: commissaris
Overige functies/lidmaatschappen o.a.
Voorzitter Raad van Toezicht FREE Nature

Plv. Voorzitter Commissie voor de Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Lid algemeen bestuur, Waterschap Vallei en Veluwe