Om het opstellen van omgevingsplannen te vergemakkelijken, heeft KuiperCompagnons een standaardomgevingsplan ontwikkeld (hierna: ‘de standaard’). Deze standaard is gemodelleerd naar het casco van de VNG en geïnspireerd op diverse voorbeelduitwerkingen van regels in een omgevingsplan. De KC-standaard geeft een raamwerk voor de structuur van het omgevingsplan en een voorbeeld voor de
inhoudelijke regels, maar gaat ervan uit dat de uiteindelijke inhoud van het omgevingsplan wordt bepaald door de lokale sturingsambities van de gemeente. Wij stellen nu in Nederland ongeveer twintig omgevingsplannen op aan de hand van onze standaard. Die biedt onzes inziens een heldere en prettig werkbare structuur, waarbinnen qua inhoud veel mogelijk is.

 

De standaard is zo opgebouwd, dat voor vrijwel alle denkbare activiteiten met gevolgen voor de fysieke leefomgeving altijd gemakkelijk een regeling kan worden ingevoegd. Voor een flink aantal veel voorkomende of algemene onderwerpen bevat de standaard al voorbeeldregels. Soms zijn dit verschillende regelingen voor hetzelfde onderwerp (‘regelpakketjes’). Hierin kan dan een keuze worden gemaakt op basis van de beleidsvoorkeuren van de gemeente. Uiteraard kunnen de standaardregels altijd worden aangepast aan de lokale situatie, mocht dit noodzakelijk zijn.

 

Voor de inhoud van de regels van de standaard hebben wij onder meer de staalkaarten van de VNG als inspiratiebron gebruikt. Ook de bruidsschat is een belangrijke basis. De standaard is hiermee een perfect begin voor het opstellen van een eerste eigen omgevingsplan. In de praktijk hebben wij gemerkt dat dit veel beter werkt dan processen waarbij wij de gemeente van nul af aan begeleiden: als we beginnen met ‘een wit papier op tafel’ wordt het weinig concreet en schieten de discussies alle kanten uit. Als de standaard de basis is, verlopen de discussies veel concreter en opbouwender en komen we veel sneller tot
conclusies. 

 

Wij bieden u onze standaard aan, zodat u direct beschikt over een raamwerk en een basisset met regels voor een omgevingsplan voor de gehele gemeente. Zekerheidshalve wijzen wij er op dat het standaardplan een plan is dat kan worden gebruikt als basis (structuur en standaardregels) om het eerste omgevingsplan voor de gemeente op te stellen; het is nog geen compleet omgevingsplan dat direct door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. Daarvoor is gebiedsgericht maatwerk noodzakelijk. De standaard is daarom zo opgebouwd dat de gemeente deze gebiedsgericht kan aanpassen en uitbreiden. Door dit modulaire karakter kunt u tijdens de transitiefase goed inspelen op verzoeken om het omgevingsplan te wijzigen ten behoeve van specifieke ruimtelijke ontwikkelingen. Zo voorkomt u dat er een wildgroei aan omgevingsplannen (met misschien wel verschillende structuren; de structuur is immers niet wettelijk voorgeschreven) voor verschillende deelgebieden ontstaat. Het is dan veel makkelijker om die deelplannen later samen te smelten tot één omgevingsplan.