Albert Schweizer algemene hal

Gezondheid

KuiperCompagnons ontwerpt complexe utiliteitsgebouwen, zoals ziekenhuizen en gezondheidscentra. We maken ontwerpen op verschillende schaalniveaus, van masterplan tot vaste en losse inrichting. Al deze plannen zijn generiek, toekomstbestendig en bieden ruimte voor innovatie.         

Architectonische visie

Wij ontwerpen voor mensen. Of het nu gaat om medewerkers, bezoekers, bewoners of patiënten, zij moeten zich prettig voelen. De beleving van de ruimte speelt daarbij een cruciale rol: mensen willen zich kunnen identificeren met hun omgeving. Herkenbaarheid en sfeer zijn hiervoor de belangrijkste ingrediënten. Basis voor het ontwerp vormt een instensieve dialoog met de toekomstige gebruikers. We doen dit volgens de game-set-match methode.

 

Generiek en flexibel

In alle gebouwen zullen de functies van de ontworpen ruimtes in de loop der tijd veranderen. Door de processen te analyseren houden we hier bij het maken van het ontwerp al rekening mee.   In het
ontwerp gebruiken we  onze eigen ontwikkelde IGLO methode. De basis van de IGLO methode  is generiek ontwerpen, zodat verbouwen niet nodig is bij veranderend gebruik. Op elk schaalniveau moet daarvoor al in een vroegtijdig stadium worden nagedacht over de meest optimale structuur. Dit geldt vanaf het casco tot en met het interieur.

Verbouw en renovatie

Alle ziekenhuizen blijven operationeel tijdens bouwwerkzaamheden. Hoe je dit het beste kan vormgeven zien wij als onderdeel van onze opgave. Door het bedenken van dubbele routes treden geen blokkades op tijdens de verbouwing en wordt een eindplan daarnaast flexibeler in gebruik. Een slimme combinatie met de fasering zorgt ervoor dat we zelfs de ingewikkeldste verbouwingen en renovaties weten uit te voeren. Zo hebben we bijvoorbeeld bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis een verbouwing mogelijk gemaakt van een operatie afdeling waarbij 7 van de 8 operatiekamers operationeel bleven tijdens de verbouwing. En alle kamers uiteindelijk zijn vernieuwd.

Strategische huisvestingsplannen

We verzorgen de ondersteuning in strategische huisvestings planning voor enkele van onze opdrachtgevers. Middels BIM technologie brengen we inzicht in opzet en gebruik van deze organisaties. Dit
overzicht geeft een sterke houvast voor toekomstplannen die we samen met de stakeholders uitwerken.

voorbeeldprojecten