Rotterdam Zestienhoven De gelaagde stad

Liveable Cities

De leefbaarheid van steden over heel de wereld staat onder druk. KuiperCompagnons heeft een duidelijke visie op het (her)ontwikkelen van onze steden gebaseerd op inclusieve en innovatieve concepten voor robuuste, veerkrachtige en complete stadscentra en buurten; voor bereikbaarheid en duurzame mobiliteit; voor diverse en veerkrachtige lokale economieën en voor levendige publieke ruimtes gezonde omgeving en betaalbaarheid.

 Het verbeteren van individuele systemen die een stad vormen, verbeteren de leefbaarheid van een stad in zijn geheel. We focussen ons op de kritische behoeften van mensen en plaatsen mensen centraal bij de zoektocht naar hoe we bij kunnen dragen aan het verbeteren van levenskwaliteit van de snel groeiende aantal stedelingen over heel de wereld.

Water, Energie, Voedsel, Gemeenschap
Water, energie, voedsel en (betaalbaar) leven moet gewaarborgd zijn voor de toekomstige generaties in de steden van de toekomst. Stabiele economie, sterk leiderschap, samenhangende verbonden gemeenschap, werkgelegenheid, gezonde omgeving en kwalitatief en bereikbaar goed onderwijs is nodig om een veerkrachtige leefbare en liefdevolle stad te creëren.


Waar we opereren

We focussen ons op grote steden in de wereld waar verstedelijking de grootste druk uitoefent op de leefbaarheid van deze samenlevingen. Onze kracht is het vinden van oplossingen binnen deze complexe stedelijke samenleving. We werken vanuit ons kantoor in Rotterdam en vanuit de kantoren van onze partners in de landen van de projecten.


Onze partners

Om oplossingen te kunnen leveren die in de complexiteit van steden werken, werkt KuiperCompagnons samen met een groep innovatieve partners in de private, publieke, academische en non profit sector. Omdat elke vraag anders is vragen we u contact met ons op te nemen. We zijn blij om u van een op maat gemaakte oplossing te voorzien voor uw projecten om zo meer en meer excellente voorbeelden van verantwoorde en duurzame projecten in steden over de wereld.

foto medewerker Wouter Vos

Wouter Vos is programma directeur liveable cities

Voorbeeld projecten