rangeerterrein locatie FXL

Milieuadvies

In veel van onze projecten spelen milieuaspecten zoals geluid een belangrijke rol in de uitvoerbaarheid. Om integraal en vroeg in het proces te kunnen adviseren heeft KuiperCompagnons een aantal milieuspecialisten in dienst. Zij werken in projecten samen met de collega’s van de andere afdelingen om tot een integraal product te komen en draaien daarnaast zelfstandige projecten.

Geluid

Het meest voorkomende milieuaspect betreft geluid. Wij voeren geluidberekeningen en geluidmetingen uit en rapporteren en presenteren de resultaten. De wijze waarop de geluidbelasting moet worden bepaald is wettelijk geregeld en wijzigt met de komst van de Omgevingswet. Hierover informeren wij u graag. In de projecten hebben wij te maken met wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai, industrielawaai, luchtvaartlawaai en de cumulatie van deze geluidbronnen. Daarnaast adviseren wij over het geluid van individuele bedrijven en activiteiten en maatschappelijke functies. Voor het presenteren van de resultaten bij complexere projecten maken wij gebruik van de expertise van onze GIS-specialisten. Zo kunnen wij de resultaten niet alleen in tabelvorm maar ook als contouren- of pandenkaart weergeven. En om het verloop van de geluidsbelasting over de verschillende verdiepingen weer te geven hebben wij 3D-kaarten ontwikkeld.

Andere milieuaspecten

Naast geluid kunnen milieuaspecten als luchtkwaliteit, externe veiligheid, stikstofdepositie, geur en stof relevant zijn. Met een quickscan bepalen wij welke aspecten relevant zijn en waarvoor eventueel aanvullend onderzoek benodigd is. Voor luchtkwaliteit, stikstof en externe veiligheid voeren wij zelf berekeningen uit. Voor andere milieuaspecten en bij complexe situaties werken wij samen met vaste partners.

foto medewerker Jan Kraaijeveld

Voor meer informatie over stikstof, luchtkwaliteit, wegverkeerslawaai of railverkeerslawaai kunt u contact opnemen met Jan Kraaijeveld 06 22 01 23 30

foto medewerker Erik Jan Rem

Voor meer informatie over GIS of geo-informatie kunt u contact opnemen met Erik Jan Rem 06 20 47 59 65

foto medewerker Mart van Wijngaarden

Voor informatie over industrielawaai of milieuzonering kunt u contact opnemen met Mart van Wijngaarden 06 17 42 56 88