Ons bureau kent een lange geschiedenis in het landschappelijk vormgeven. Het betrekken vande historie van het landschap in een ontwerp is onontbeerlijk en ook een belangrijke inspiratiebron.

Het leefmilieu biedt mensen de kwaliteit van de buurt, het geeft de wijk waarin ze wonen en werken zijn specifieke karakter.
Of het nu in een herstructureringsgebied is, een park in een vinexlocatie, een landgoed, of een natuurpark in een stadsrandzone. Het bedenken van concepten is evenzo belangrijk als het overtuigen van de opdrachtgever, maar communiceren met belanghebbenden om draagvlak te verkrijgen is vanzelfsprekend ook de taak van de landschapsarchitect.