Landschappelijke, culturele en klimatologische aspecten vormen aanleiding en inspiratiebron voor ruimtelijke oplossingen. KC houdt zich bezig met adviseren, ontwerpen en regiseren van de inrichting van de leefomgeving, samen met betrokken partijen.

KC doet dat al 100 jaar op een toonaangevende wijze, zoekend naar nieuwe realistische oplossingen met de intentie om onze klanten aan zowel publieke als private zijde maximaal te ondersteunen bij het nemen van belangrijke beslissingen en het maken van keuzen.
Vanuit de overtuiging dat daarmee wordt bijgedragen aan een duurzame omgeving voor wonen, werken, recreëren en samenleven. Vanuit het besef dat optimale samenwerking met betrokken partijen noodzakelijk is voor een uitstekend resultaat.
Vanuit het besef dat een actieve en soms zelfs initiërende rol van KC wordt verwacht. Hierbij gebruik maken van de meest actuele technieken op het gebied van voorbereiden van besluitvorming, data verzameling, ontwerpen en communicatie.