dscf0368belr.jpg

bureau

KuiperCompagnons bouwt elke dag aan de toekomst van Nederland. Gedreven door onze liefde voor het Nederlandse landschap dragen wij, samen met bewoners, overheden en private partijen, bij aan een gelukkig, gezond en duurzaam leven, wonen en werken.

Als multidisciplinair advies- en ontwerpbureau voor de fysieke leefomgeving werken wij met een hecht team van stedenbouwers, (landschaps-)architecten, planologen, juristen en andere specialisten aan de ruimtelijke uitdagingen van morgen. We denken groots, en zorgen tegelijkertijd voor een uitvoerbaar plan.

team

KuiperCompagnons; portretfoto Gijs van den Boomen
Gijs van den Boomen
creatief directeur
PietBesselinkKuiperCompagnons.jpg
Piet Besselink
CEO
KuiperCompagnons; portretfoto Betty Aarts
Betty Aarts
architect
KuiperCompagnons; portretfoto Jane van Biezen
Jane van Biezen
Teammanager
KuiperCompagnons; portretfoto Michiel Burger
Michiel Burger
projectmanager / adviseur brandveiligheid
KuiperCompagnons; portretfoto Marjan van Capelle
Marjan van Capelle
senior landschapsontwerper
NassibaChahedKuiperCompagnons.jpg
Nassiba Chahed
secretaresse
KuiperCompagnons; portretfoto Vania Citraro
Vania Citraro
architect
KuiperCompagnons; portretfoto Linda Dekkers
Linda Dekkers
senior jurist omgevingsplannen
KuiperCompagnons; portretfoto Jaap van Dijk
Jaap van Dijk
3D engineer / visualiser
KuiperCompagnons; portretfoto Helene van Dooremolen
Hélène van Dooremolen
ontwerper openbare ruimte
KuiperCompagnons; portretfoto Damien Driessen
Damien Driessen
architect
JuanDirkzKuiperCompagnons.jpg
Juan Dirkz
senior BIM projectleider
DuanyangFanKuiperCompagnons.jpg
Duanyang Fan
landschapsarchitect / stedenbouwkundige
KuiperCompagnons; portretfoto Marc Fieggen
Marc Fieggen
projectmanager bouwkunde / BREEAM-NL expert
KuiperCompagnons; portretfoto Frederique Fresen
Frederique Fresen
planoloog, stedenbouwkundige en projectleider
GerwinGabryKuiperCompagnons.jpg
Gerwin Gabry
sociaal geograaf / planoloog / programmadirecteur Omgevingswet
KuiperCompagnons portretfoto Jeffrey Geel
Jeffrey Geel
Adviseur architectuur en BIM
KuiperCompagnons; portretfoto Max van Gils
Max van Gils
adviseur visievorming
KuiperCompagnons; portretfoto Arjen de Groot
Arjen de Groot
architect
KuiperCompagnons; portretfoto Tom Hagens
Tom Hagens
jurist
KuiperCompagnons; portretfoto Jana de Heer
Jana de Heer
adviseur visievorming & duurzaamheid
KuiperCompagnons; portretfoto Ad de hek
Ad de Hek
stategisch adviseur milieu en ruimte
KuiperCompagnons; portretfoto Rob Kanbier
Rob Kanbier
senior architect / directeur Architectuur Healthcare & Life Sciences
KuiperCompagnons; portretfoto Stefan Klingens
Stefan Klingens
projectleider/planoloog
KuiperCompagnons; portretfoto Jan Kraaijeveld
Jan Kraaijeveld
senior milieutechnisch medewerker
KuiperCompagnons; portretfoto Arlene Lee
Arlene Lee
Stedenbouwkundige
KuiperCompagnons; portretfoto Jacco van Leeuwen
Jacco van Leeuwen
landschapsontwerper / stedenbouwkundige AvB
KuiperCompagnons; portretfoto Rogier Mentink
Rogier Mentink
architect / specialist circulair bouwen
KuiperCompagnons; portretfoto Martijn Niehof
Martijn Niehof
stedenbouwkundige / programmadirecteur gebiedstransformatie
KuiperCompagnons; portretfoto Vincent Okhuijzen
Vincent Okhuijzen
planoloog
KuiperCompagnons; portretfoto Marina Propadalo
Marina Propadalo
stedenbouwkundige / architect
KuiperCompagnons; portretfoto Arnoud Reinke
Arnoud Reinke
architect / bouwkundig tekenaar
KuiperCompagnons; portretfoto Wolter te Riele
Wolter te Riele
senior adviseur / projectmanager
KuiperCompagnons; portretfoto Vincent van Sambeek
Vincent van Sambeek
architect / BREEAM-NL expert
KuiperCompagnons; portretfoto Hans Peter van Schooneveld
Hans Peter van Schooneveld
stedenbouwkundige / architect
KuiperCompagnons, portretfoto Frank Sinnema
Frank Sinnema
planoloog/adviseur visievorming
KuiperCompagnons; portretfoto Evert Slootweg
Evert Slootweg
architect / program manager healthcare + life sciences
KuiperCompagnong; portretfoto Flip Smorenburg
Flip Smorenburg
tekenaar
KuiperCompagnons; portretfoto Hans Timmers
Hans Timmers
stedenbouwkundig adviseur
KuiperCompagnons; portretfoto Stijn van Tuijl
Stijn van Tuijl
architect / programmadirecteur wonen
KuiperCompagnons; portretfoto Silvian van Tuyl
Silvian van Tuyl
architect / programmadirecteur wonen & transformatie van gebouwen
KuiperCompagnons; portretfoto Marjan Veen
Marjan Veen
grafisch vormgever
KuiperCompagnons; portretfoto Nicolette Verburg
Nicolette Verburg
GIS specialist
KuiperCompagnons; portretfoto Wanne Verweij
Wanne Verweij
hoofd afdeling Advies
KuiperCompagnons; portretfoto Wouter Vos
Wouter Vos
directeur liveable cities
KuiperCompagnons; portretfoto Maarten van Vuurde
Maarten van Vuurde
landschapsarchitect / programmamanager gebiedstransformatie
KuiperCompagnons; portretfoto Rick Wegener
Rick Wegener
adviseur stedenbouw en ruimtelijke ordening
KuiperCompagnons; portretfoto Mart van Wijngaarden
Mart van Wijngaarden
specialist geluid
KuiperCompagnons; portretfoto John van Zwieten
John van Zwieten
ontwerper openbare ruimte

 

corporate governance

Raad van Commissarissen KuiperCompagnons
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de gang van zaken bij KuiperCompagnons door goedkeuring van de ondernemingsstrategie, ziet toe op implementatie daarvan. Bovendien adviseert zij de directie ten aanzien van het beleid en het onderhouden van maatschappelijke contacten.

Raad van Commissarissen KuiperCompagnons B.V. bestaat uit:

Sylvo Thijsen: voorzitter
Overige functies/lidmaatschappen o.a.
Directeur Staatsbosbeheer
Voorzitter Raad van Commissarissen ATKB
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Graaf Carel van Lynden (Keukenhof)
Voorzitter Raad van Advies Environmental Sciences Group Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR)

Peter Boelhouwer: commissaris
Overige functies/lidmaatschappen o.a.
Hoogleraar Housing systems, TU Delft

Marja van der Tas: commissaris
Overige functies/lidmaatschappen o.a.
Voorzitter Raad van Toezicht FREE Nature
Plv. Voorzitter Commissie voor de Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Lid algemeen bestuur, Waterschap Vallei en Veluwe

Stichting KuiperCompagnons
De Stichting KuiperCompagnons is enig aandeelhouder van KuiperCompagnons.

De Stichting KuiperCompagnons wordt vertegenwoordigd door het Stichtingsbestuur. Het Stichtingsbestuur benoemt de directieleden van KuiperCompagnons B.V. en de leden van de Raad van Commissarissen (RvC). Het bestuur bestaat uit interne en externe leden. De externe bestuursleden zijn tevens commissaris bij de vennootschap.