Corporate Governance

Raad van Commissarissen KuiperCompagnons
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de gang van zaken bij KuiperCompagnons door goedkeuring van de ondernemingsstrategie, ziet toe op implementatie daarvan. Bovendien adviseert zij de directie ten aanzien van het beleid en het onderhouden van maatschappelijke contacten.

Raad van Commissarissen KuiperCompagnons B.V. bestaat uit:

Sylvo Thijsen, voorzitter
Overige functies/lidmaatschappen o.a.
- Directeur Staatsbosbeheer
- Voorzitter Raad van Commissarissen ATKB
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Graaf Carel van Lynden (Keukenhof)
- Voorzitter Raad van Advies Environmental Sciences Group Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR)

Peter Boelhouwer : commissaris
Overige functies/lidmaatschappen o.a.
- Hoogleraar Housing systems, TU Delft

Marja van der Tas: commissaris
Overige functies/lidmaatschappen o.a.
- Voorzitter Raad van Toezicht FREE Nature
- Lid Raad van Toezicht VVN Veilig Verkeer Nederland
- Plv. Voorzitter Commissie voor de Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Stichting KuiperCompagnons
De Stichting KuiperCompagnons is enig aandeelhouder van KuiperCompagnons.

De Stichting KuiperCompagnons wordt vertegenwoordigd door het Stichtingsbestuur. Het Stichtingsbestuur benoemt de directieleden van KuiperCompagnons B.V. en de leden van de Raad van Commissarissen (RvC).

Bestuursleden Stichting KuiperCompagnons
Sylvo Thijsen : extern lid, voorzitter
Peter Boelhouwer : extern lid
Marja van der Tas : extern lid
Rogier Begheyn : intern lid, secretaris
Wanne Verweij: intern lid
Martijn Niehof: intern lid

De verhouding interne-externe leden is gelijk, maar de interne leden hebben een kwalitatieve meerderheid (‘actief veto’).

De externe bestuursleden van de Stichting KuiperCompagnons zijn tevens commissaris bij de vennootschap.