Corporate Governance

Raad van Commissarissen KuiperCompagnons
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de gang van zaken bij KuiperCompagnons door goedkeuring van de ondernemingsstrategie, ziet toe op implementatie daarvan. Bovendien adviseert zij de directie ten aanzien van het beleid en het onderhouden van maatschappelijke contacten.

Raad van Commissarissen KuiperCompagnons B.V. bestaat uit:

Sylvo Thijsen, voorzitter
Overige functies/lidmaatschappen
- Directeur Staatsbosbeheer
- Voorzitter Raad van Commissarissen ATKB
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Graaf Carel van Lynden (Keukenhof)
- Voorzitter Raad van Advies Environmental Sciences Group Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR)

Adrienne Vriesendorp-Dutilh : commissaris
Overige functies/lidmaatschappen
- Proces en Governance - Advies, oplossing en uitvoering
- Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL)
- Voorzitter Raad van Toezicht Spinoza scholengroep Leidschendam-Voorburg
- Bestuurslid Federatie particulier grondbezit (FPG) Veenendaal
- Voorzitter stichting Duivenvoorde, Voorschoten (landgoed, kasteel, museum)
- Voorzitter stichting Horst en Voorde (samenwerkingsverband landgoederen Duivenvoorde, de Horsten en Twickel)

Peter Boelhouwer : commissaris
Overige functies/lidmaatschappen
- Hoogleraar Housing systems, TU Delft


Stichting KuiperCompagnons
De Stichting KuiperCompagnons is enig aandeelhouder van KuiperCompagnons.

De Stichting KuiperCompagnons wordt vertegenwoordigd door het Stichtingsbestuur. Het Stichtingsbestuur benoemt de directieleden van KuiperCompagnons B.V. en de leden van de Raad van Commissarissen (RvC).

Bestuursleden Stichting KuiperCompagnons
Sylvo Thijsen : extern lid, voorzitter
Peter Boelhouwer : extern lid
Adrienne Vriesendorp-Dutilh : extern lid
Gerwin Gabry : intern lid, secretaris
Arjen de Groot : intern lid
Rogier Begheyn : intern lid

De verhouding interne-externe leden is gelijk, maar de interne leden hebben een kwalitatieve meerderheid (‘actief veto’).

De externe bestuursleden van de Stichting KuiperCompagnons zijn tevens commissaris bij de vennootschap.