contact

KuiperCompagnonsIndien het algemene nummer niet direct wordt beantwoord, kunt u contact opnemen met één van onze assistentes via secretariaat@kuiper.nl

Secretariaat afdeling Advies:
Roos Overgaag, tel 06 - 344 83 894

Secretariaat afdeling Ontwerp:
Marga Houweling, tel. 06-129 333 64


Bezoekadres:
Van Nelle Fabriek
Van Nelleweg 3042
3044 BC Rotterdam
gebouw thee 0

Postadres:
Van Nelle Fabriek
Postbus 13042
3004 HA Rotterdam

+31 (0)10 - 433 00 99
kuiper@kuiper.nl

Personeelszaken
T : +31 (0)10 - 433 00 99
E: peno@kuiper.nl

Contact China
Fan Duanyang
fduanyang@kuiper.nl
WeChat: DuanyangWeixin