KuipercompagnonsWZCHelpermaarrender.jpg
KuipercompagnonsWZCHelpermaar03.jpg
KuipercompagnonsWZCHelpermaar04.jpg
KuipercompagnonsWZCHelpermaar06.jpg
KuipercompagnonsWZCHelpermaar07.jpg

Woonzorgcentrum Helpermaar

Groningen – In Groningen Zuid hebben wij in opdracht van ZorgID een woonzorgcomplex ontworpen, bestaande uit 24 intramurale wooneenheden en 50 extramurale appartementen.

In Groningen Zuid hebben wij in opdracht van ZorgID een woonzorgcomplex ontworpen, bestaande uit 24 intramurale wooneenheden en 50 extramurale appartementen. Op de kop van het complex wordt de entree tot de wijk Helpermaar gemarkeerd met een stedelijk blok van 8 lagen, waarin zich ook het intramurale programma bevindt. De plint, met daarin het restaurant, heeft een semi-openbaar karakter. Langs de Singel is een lager, strookvormig appartementenblok gesitueerd.

gerelateerde projecten