p03web.jpg
spoorwijkweb.jpg
FRONTIMG2014web.jpg
006web.jpg
p01web.jpg
p10web.jpg
p09web.jpg
p06web.jpg
p14web.jpg

Spoorwijk

Den Haag – De bestaande stedenbouwkundige opzet van Spoorwijk was onderdeel van het uitbreidingsplan van Berlage uit 1908.

De bestaande stedenbouwkundige opzet van Spoorwijk was onderdeel van het uitbreidingsplan van Berlage uit 1908. Bepalend voor de hoofdopzet van de wijk was de spoorbaan aan de westzijde van het plangebied. Bestaande kwaliteiten zoals de gebogen verkaveling en het oorspronkelijk tuinstadkarakter van de wijk zijn positief gewaardeerd en golden als belangrijke uitgangspunten bij het maken van het nieuwe stedenbouwkundig plan.

Voor de nieuwe opzet van Spoorwijk was de opgave: meer ruimte op straat voor groen, maar ook voor parkeren. Verder ging het er om de verouderde veelal te kleine woningen te vervangen.
In het plan is gestreefd naar:
ruime, groene straatprofielen met voortuinen of openbare groenstroken,
voldoende evenwicht tussen ééngezins en etagewoningen
een diversiteit aan woningtypologieën,
goede aansluiting op bestaande bebouwing voor wat betreft hoogte, maar ook architectonische
aspecten (schaal, maat, detaillering, gevelopbouw, accenten, plastiek)

Langs het spoor vormt een 280 meter lange, gebogen wand van 4 lagen de ruggengraat van het plan. De wand biedt tevens 'beschutting' tegen het geluid van de spoorbaan en aanliggend wegverkeer. Drie ruime poorten doorsnijden het appartementen complex en monden uit in autovrije pleinen, waarlangs ééngezins woningen en woonwerk-eenheden zijn gesitueerd. De pleinen versterken tezamen met de voortuinen in de overige straten het tuinstadkarakter.

Nieuw Spoorwijk Fase 1 won De Nieuwe Stad Prijs, een prijs voor het beste vernieuwingsproject in Den Haag.

gerelateerde projecten