oudrijswijk04.jpg
oudrijswijk01.jpg

Bestemmingsplan Oud Rijswijk

Rijswijk NL – De gemeente Rijswijk wil het bestemmingsplan voor de oude dorpskern actualiseren omdat het geldende bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar.

De gemeente Rijswijk wil het bestemmingsplan voor de oude dorpskern actualiseren omdat het geldende bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar.

Voor Oud Rijswijk zijn de afgelopen jaren diverse visies en beleidsstukken voor het gebied opgesteld. Deze hebben allen tot doel gehad om tot een verbetering te komen van de bebouwing, de openbare ruimte en de voorzieningen in Oud Rijswijk. In principe functioneert het winkelgebied prima, maar het gebied staat wel onder druk. Nu het bestemmingsplan geactualiseerd moest worden, heeft de gemeente deze gelegenheid aangegrepen om via o.a. diverse workshops vooraf samen met de gebruikers van het gebied te kijken welke visie er is op het gebied.

Hoewel het bestemmingsplan hoofdzakelijk actualiserend van aard zal zijn, wordt toch gekeken op welke manier het bestemmingsplan ook ruimte kan bieden en sturing kan geven aan een verbetering van het gebied.

gerelateerde projecten