Circulaire Woonwijk in Helmond

CIRCULAIR BOUWEN

Onze planeet is een gesloten, circulair systeem. In de natuur bestaat afval niet. KuiperCompagnons is ervan overtuigd dat dit ook voor onze gebouwde omgeving zou moeten gelden. Helaas is de bouw momenteel nog verantwoordelijk voor het verbruik en de verspilling van een groot deel van alle grondstoffen wereldwijd.
Wij willen voorop lopen in de transitie tot een circulaire bouw. Wij streven ernaar om al in 2030 volledig circulair te zijn in al onze projecten. Om deze ambitie te verwezenlijken hebben wij het programma Circulair Bouwen opgestart. Dit programma richt zich op kennisverwerving, productontwikkeling en alliantievorming met betrekking tot modulaire bouwmethodieken, de brede toepassing van biobased materialen en klimaatneutraal en -adaptief bouwen. De toekomst is nu!

Cirkelstad


We zijn aangesloten bij Cirkelstad. Dit is een samenwerkingsverband dat zich focust op de vraag hoe we reststromen terug in de keten kunnen krijgen. Hierbinnen vindt kennisdeling plaats en kunnen verschillende partijen elkaar verder helpen.

Brainport Smart District


Het eerste project waar wij volledig circulair ontwerpen is Close the Circle op Brainport Smart District in Helmond naar projectpagina. Door met een consortium van innovatieve partners mee te doen aan de business challenge zien wij hier een mooie kans om een unieke circulaire woonwijk te creëren. De woningen zijn modulair en biobased en ook in de wijk zelf worden grondstofkringlopen gesloten dankzij modulaire verwerkingsunits.

Biobased


Wij geloven dat het gebruik van biobased materialen een scala aan voordelen heeft. De milieu impact is lager, het kan vaak hergebruikt worden en kan aan het eind van de levensfase weer zonder vervuiling terugkeren naar de natuur. Bovendien creëert het een prettig en gezond binnenklimaat. Momenteel voeren we dit door in zoveel mogelijk van onze ontwerpen.
KuiperCompagnons; portretfoto Rogier Mentink
Rogier Mentink
rmentink@kuiper.nl
06 531 098 35
Circulaire Woonwijk in Helmond

Circulaire Woonwijk in Helmond

KuiperCompagnons gaat, als lid van een consortium waaraan onder andere ook ontwikkelaar BPD, modulair bouwer de Meeuw, BlueCon, WasteTransformers en Klimaatgarant meedoen, onder de noemer “Close the Circle”,een geheel circulaire woonwijk ontwerpen binnen Brainport Smart District in Helmond. In eerste instantie gaat het om ongeveer 300 modulaire woningen, zowel grondgebonden als gestapeld.


project: Circulaire Woonwijk in Helmond