ZonneWIJzer

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is bij KuiperCompagnons een integraal onderdeel van de manier waarop wij vraagstukken benaderen. Met grote projecten zoals Stad van de Zon hebben wij het belang van duurzaamheid in ontwerp- en beleidsprocessen (inter)nationaal op de kaart gezet. Het is voor ons ook meer dan energie opwekken of goed isoleren. Een duurzame leefomgeving is klaar voor de toekomst en dat betekent dat we in onze ontwerpen en materiaalkeuze rekening houden met circulariteit, klimaat en natuur. Maar het is ook een plek waar mensen zich nu en in de toekomst gelukkig en gezond voelen. Dat doen we met praktische bewezen technieken en innovatieve concepten waarmee we een positieve bijdrage leveren aan onze omgeving.

We adviseren op overheidsniveau over de verbindingen tussen Regionale Energie Strategieën en de Omgevingswetinstrumenten, ontwerpen innovatieve energielandschappen en moderne wijken, onderzoeken nieuwe combinatiemogelijkheden en werken aan hoogwaardige nieuwbouw. Dit zijn slechts een aantal inspirerende voorbeelden. Wij denken graag met u mee over uw duurzaamheidsvraagstuk; van lokale ontwerpprincipes tot regionale beleidsvraagstukken.

Vanzelfsprekend zijn ook onze bedrijfsprocessen duurzaam ingericht. Wij zitten in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam die op die manier wordt hergebruikt en steeds verder wordt verduurzaamd. Daarnaast zoeken we constant naar manieren om onze bedrijfsvoering te verduurzamen en zijn we bij verschillende allianties aangesloten.
KuiperCompagnons; portretfoto Jana de Heer
Jana de Heer
jdeheer@kuiper.nl
ZonneWIJzer

ZonneWIJzerproject: ZonneWIJzer, Gelderse gebiedsgids voor zonnevelden

voorbeeldprojecten duurzaamheid