expertise › Kadewoningen Westergouwe
kadewoningen02.jpg
kadewoningen06.jpg
kadewoningen03.jpg
kadewoningen05.jpg
kadewoningen04.jpg
kadewoningen07.jpg

Kadewoningen Westergouwe

Gouda NL –

Een flexibel plan op onderdelen

Westergouwe wordt gerealiseerd in een diepgelegen polder. Voor het eerst in Nederland is hiermee op een integrale manier rekening gehouden door de implementatie van tal van maatregelen met betrekking tot de waterhuishouding. Één van deze maatregelen heeft betrekking op de oostelijke rand van Bolwerk I. Rekening houdend met het ‘ondenkbare’: een dijkdoorbraak van de Hollandse IJssel, wordt deze rand uitgevoerd als waterkerende kademuur. Mocht de Hollandse IJssel doorbreken dan fungeert de kademuur als golfbreker zodat de bewoners van Westergouwe veilig zijn en de achter de kademuur gelegen woningen niet beschadigd raken.

In het ontwerp van Bolwerk I is de kademuur niet zichtbaar als een op zichzelf staand element, zij is geïntegreerd met een rand van 66 woningen. Door de combinatie van beide kan de kademuur zijn benodigde sterkte voor een deel ontlenen aan de woning. Tegelijkertijd ontstaat een bijzonder woningtype met een prachtig uitzicht over het water.

gerelateerde projecten