expertise › Research en diagnostiek Lab Sanquin
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg

Research en diagnostiek Lab Sanquin

Amsterdam – De focus op het effectiever gebruiken van de ruimte heeft geleid tot een generieke module die naar behoefte specifiek kan worden gemaakt zonder te verbouwen.

Zoals veel bedrijven worstelt ook Sanquin met het vraagstuk hoe de bestaande gebouwen effectiever te gebruiken. Het devies is daarom: meer activiteiten op minder vierkante meters zonder in te boeten op de kwaliteit van de werkomgeving. Daarnaast diende het project als een pilot om een einde te maken aan de vele verbouwingskosten die doorgaans plaatsvinden tijdens de levensloop van de laboratoria. Een consequentie van de continue ontwikkelingen op het gebied van research en diagnostiek.

Met de betrokken partijen is gezocht naar een inrichting die de constante veranderingen in samenstelling van teams en onderzoeksmethodes zou kunnen faciliteren. De sleutel bleek het identificeren van de overeenkomsten tussen alle vormen van laboratoria. Het resultaat is een generieke module die naar behoefte specifiek kan worden gemaakt zonder te verbouwen. Zo heeft iedere module een eigen toegang en de noodzakelijke voorzieningen om zowel standalone als gekoppeld te functioneren. Bij groei of krimp kunnen de afdelingen daardoor eenvoudig meer of minder modules in gebruik nemen.

De focus op het effectiever gebruiken van de ruimte in combinatie met de esthetische kenmerken die al in het oorspronkelijke gebouw aanwezig waren en het binnenbrengen van een overvloed aan daglicht hebben geleid tot een bijzondere en prettige werkomgeving.

gebouw U
gerelateerde projecten