expertise › Star-shl
16STAROssip.jpg
19STAROssip.jpg
13STAROssip.jpg
08STAROssip.jpg
23STAROssip.jpg
04STAROssip.jpg
14STAROssip.jpg

Star-shl

Rotterdam –

Star-shl
Star-shl verricht laboratoriumonderzoek voor de 1e lijns gezondheidszorg in Zuid-West Nederland. Verschillende laboratoria van de organisatie zijn samengevoegd op de locatie in Rotterdam, die hiervoor grondig is gerenoveerd. Het resultaat is een van de grootste medisch diagnostische laboratoria in Nederland. Dit laboratorium doet in het vernieuwde laboratorium veel PCR-testen voor diverse GGD-teststraten, verpleeghuizen en huisartsenpraktijken in Rotterdam en omstreken. Zij draagt daarmee bij aan de bestrijding van het Covid-19 virus.

Van doolhof naar open ruimte
Totaal open en transparant is het laboratorium geworden; een grote verandering tot de voormalige indeling van het gebouw met veel verschillende gesloten ruimten met een doolhofachtig gevoel.
Zowel het chemisch als microbiologisch laboratorium, als ook de plaats waar de monsters en testbuizen worden binnengebracht, bevinden zich in één grote ruimte. Daglicht kan nu in het hele gebouw doordringen en iedereen kan nu naar buiten kijken en elkaar zien. In het hart van het laboratorium bevindt zich het geautomatiseerde systeem dat testbuizen in een soort treinbaan langs de diverse analyseapparaten leidt. Aan de rand, langs de gevel, bevinden zich de laboratoriumtafels waar handmatige testen worden uitgevoerd.

Activiteiten die vanuit het oogpunt van veiligheid, besmettingsgevaar of privacy gescheiden moesten worden, zijn in aparte ruimtes geplaatst. Hierbij zorgt veel glas ervoor dat de visuele verbinding met het open laboratorium en de buitenruimte geborgd is. Te denken valt aan de PCR-laboratoria, bespreekruimten en stille werkplekken.

Flexibel concept
Veel laboratoria worden ontworpen met de eisen van het huidige moment en de processen die bekend zijn. Zowel de ruimtelijke indeling en de installatietechniek is in het ontwerp dusdanig vormgegeven dat wijzigingen in de toekomst moeiteloos opgenomen kunnen worden. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de IGLO (Intelligente, Generieke, Laboratorium, Optimalisatie) methodiek. IGLO zorgt ervoor dat de specifieke wensen en behoeften van gebruikers geanalyseerd worden, met als doel het vinden van een gemene deler. De generieke module kan hieruit gedestilleerd worden, die voor elk proces geschikt is. In de toekomst hoeven dan alleen apparaten verplaatst of vervangen worden, waardoor dure en tijdrovende verbouwingen verleden tijd zijn. Bij de PCR-ruimtes is dit inmiddels bewezen en kon de productie worden opgeschaald om de groei van het aantal gevraagde Covid-testen het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast kunnen laboratoriumtafels ook eenvoudig worden uitgewisseld voor nieuwe onderdelen of een andere opstelling van analysesystemen.

De flexibiliteit die met het IGLO-concept bereikt wordt is nodig om een lange gebruiksduur van het gebouw te bewerkstelligen. De ontworpen tafelstructuur bleek grotendeels met bestaand laboratoriummeubilair te kunnen worden gemaakt, wat ook de circulariteit van het concept ten goede komt.

Voor en door mensen
Het nieuwe laboratorium van Star-shl levert een grote capaciteit voor medische diagnostiek en draagt daarmee bij aan de gezondheid van Nederland. Maar ook voor de medewerkers is het laboratorium een prettige werkplek geworden met veel daglicht en uitzicht op een groene omgeving. Het gebouw zelf draagt daarmee ook bij aan de gezondheid, het geluk en werkplezier van de medewerkers.

Opdrachtgever: Star-shl
Architect: KuiperCompagnons

Oppervlakte:
Loods: 755 m2
Begane grond: 2.660 m2
Eerste verdieping: 605 m2
Totaal: 4.020 m2

Programma:
Monsterontvangst en pre-analyselab
PCR laboratoria
Algemeen Laboratorium waaronder:
o Microbiologisch lab
o Moleculair diagnostiek lab
o Testlab
o Darm screening lab
o Chemie en Immunochemie lab
o Hematologie lab
Spoelruimte
Kleedruimtes
Administratieruimtes
Materiaal- en afvalopslag
Gekoelde opslag
Techniekruimtes

Management: TwynstraGudde
Installatieadviseur: De Blaay-Van den Bogaard
Constructeur: IMd raadgevend ingenieurs
Aannemer: Tempel Bouw
Installateur: Klimaatservice en Synorga Elektrotechniek
Apparatuur: Siemens Healthineers

Constructieperiode:
Start ontwerp: Juli 2017
Start bouw: April 2018
Opening: December 2020

Start bouw tot opening heeft ruim twee jaar in beslag genomen omdat het “going concern” verbouwd is in achtereenvolgende fases.
Projectnieuws
gerelateerde projecten