expertise › Producten Omgevingswet gemeente Gooise Meren
RO6191075003Praatplaat.jpg

Producten Omgevingswet gemeente Gooise Meren

Gooise Meren –

Unieke opdracht
Deze opdracht is uniek in zijn soort omdat we - samen met TwynstraGudde (implementatie) - voor de gemeente Gooise Meren parallel de omgevingsvisie, het omgevingsplan en drie programma’s opstellen èn de implementatie van de Omgevingswet bij de gemeente verzorgen. Het werken in de beleidscyclus staat centraal.

Langlopende aanpak
We zorgen continu voor wisselwerking tussen de instrumenten door de identiteiten, kwaliteiten en doelstellingen inhoudelijk als rode draad door onze langlopende aanpak (2019-2024, incl. monitoring) te laten lopen.

De diverse programma's
We organiseren brede participatiemomenten in de vorm van een Week van de Leefomgeving, waarin de kerninstrumenten telkens integraal worden behandeld. De omgevingsvisie heeft een inspiratie- en toetsingskader, gebaseerd op de kernkwaliteiten en vormgegeven als de ‘schijf van vijf’. Op basis hiervan en het VNG-casco is een compleet gemeentedekkend omgevingsplan uitgewerkt. De programma’s zijn gebiedsgericht (Bussum-Centrum en Muiden) en thematisch (biodiversiteit).

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren

Opdrachtperiode: 2019 tot en met 2024

Status: Opdracht in uitvoering; samen met TwynstraGudde (implementatie)

Team:
Gerwin Gabry (projectleider, trekker omgevingsvisies)
Linda Dekkers (trekker omgevingsplan)
Iris Bol (trekker programma's Bussum-Centrum en Muiden)
Maarten van Vuurde (trekker programma biodiversiteit)
Vincent Ockhuizen, Andor Keur, Loek Schaerlaeckens, Tom Hagens (KuiperCompagnons)
Freija Rappoldt, Arjan Raatgever, Martine de Jong (TwynstraGudde)
gerelateerde projecten