expertise › Bestemmingsplan Stationsgebied Beverwijk
beverwijkstation02.jpg
beverwijkstation01.jpg
beverwijkstation03.jpg
beverwijkstation04.jpg

Bestemmingsplan Stationsgebied Beverwijk

Beverwijk – Omdat er voor het stationsgebied in Beverwijk diverse bestemmingsplannen ouder waren dan 10 jaar was een actualisatie nodig.

Voor het gehele gebied werd daarom één actueel bestemmingsplan opgesteld. Het plan is conserverend van aard. Doel van het bestemmingsplan is een actuele regeling te geven voor het gebied, waarin zowel de huidige situatie wordt vastgelegd als voldoende flexibiliteit wordt geboden om ondergeschikte bouw- en gebruikswijzigingen mogelijk te maken.

In het stationsgebied waren tot voor kort diverse ontwikkelingen voorzien, die niet langer haalbaar zijn gebleken. Om deze ontwikkelingen te faciliteren was in 2008 een bestemmingsplan ‘Stationsomgeving’ in voorbereiding, gebaseerd op de herontwikkelingsvisie van het ‘Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied’,, welk traject echter na het doorlopen van de inspraak is gestaakt.

Het nieuwe bestemmingsplan faciliteert geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, maar voorziet slechts in de actualisatie van het voorgaande juridisch-planologische kader.

gerelateerde projecten