expertise › Omgevingsvisie Diemen
LR6201639001VOGELVLUCHTDIEMEN.jpgEen vogelvluchtperspectief van de visie van Diemen met het gezonde stedelijke dorp op links en het groene buitengebied op rechts.
LRCollageDiemenOntmoetenverbindenzonderw.jpgOntmoeten en verbinden, een van de vier strategische keuzes in een collageverbeelding
LRCollageDiemenDuurzaamzonderwolkjes.jpgDuurzaam Diemen, een van de vier strategische keuzes in een collageverbeelding
GA6216739.jpgEen deel van het team van KuiperCompagnons op de markt in Diemen
logoomgevingsvisieDiemenTekengebied1.pnglogo omgevingsvisie Diemen 2040

Omgevingsvisie Diemen

Diemen – KuiperCompagnons heeft in samenwerking met de gemeente de Omgevingsvisie Diemen 2040 opgesteld. In een kort en efficiënt proces is binnen een jaar een mooie en breed gedragen visie neergezet.

Voor het opstellen van de visie is voortgebouwd op de Omgevingsagenda die de gemeente Diemen eerder had opgesteld. Door verschillende interne en externe werksessies, participatiemomenten en ontwerp en schetsateliers zijn van vier denkrichtingen één heldere verhaallijn gemaakt. De kapstok voor de visie is geworden: een gezond stedelijk dorp verbonden met een groen buitengebied.

De omgevingsvisie Diemen is uitgewerkt aan de hand van vier strategische keuzes:
1. Ontmoeten en verbinden;
2. Groene en gezonde leefomgeving;
3. Duurzaam Diemen;
4. Groei binnen grenzen.

De strategische keuzes en de integrale visie zijn voorzien van heldere kaartbeelden. Alle opgaven in Diemen zijn daarnaast gebiedsgericht uitgewerkt voor acht verschillende deelgebieden; Diemen Centrum, Diemen Noord, Diemen Zuid, Plantage de Sniep, Holland Park, de bedrijventerreinen, kantorenpark Bergwijkpark en het buitengebied.

De Omgevingsvisie bevat de stip-op-de-horizon tot het jaar 2040. Het is een realistische koers, maar we hebben ook een beetje gedroomd.

Wat staat er in de omgevingsvisie?
Diemen kiest tot 2040 voor een heldere scheiding tussen het stedelijke gezonde dorp en het groene buitengebied. In het gezonde stedelijke dorp zoekt Diemen ruimte voor verschillende maatschappelijke opgaven, zoals de grote behoefte aan betaalbare woningen en tevens voorzieningen zoals sportvoorzieningen, scholen, recreatieve voorzieningen en zorgvoorzieningen.

Diemen zet in op een gezonde, leefbare en duurzame leefomgeving met voldoende ruimte voor groen en water in de wijken die gebruikt kunnen worden door mens, plant en dier. Ontmoeting en verbinding worden gestimuleerd door het maken en verbeteren van ontmoetingsplekken en aantrekkelijke wandel- en fietsroutes in elke buurt. Diemen vindt het belangrijk dat het buitengebied groen en rustig blijft en geen onderdeel gaat worden van het bebouwde gebied. In het buitengebied van Diemen kun je namelijk juist aan de stedelijke drukte ontsnappen, recreëren, rust vinden en ontspannen in het groen en de natuur. In het buitengebied zoeken we de balans tussen natuur, kleinschalige recreatie, bereikbaarheid, klimaatadaptatie en energieopwekking.

Programma:
Opstellen van de omgevingsvisie voor de gemeente Diemen

Opdrachtgever:
Gemeente Diemen

Opdrachtperiode:
januari 2021 - januari 2022

Status:
Vastgesteld op 27 januari 2022

Team:
Frank Sinnema, Jana de Heer, Michelle Tanis en Sara Franken
Projectnieuws
gerelateerde projecten