expertise › Omgevingsvisie Staphorst
staphorstboomcopyrightkuipercompagnons.jpg
omgevingsvisiestaphorstkuipercompagnons.jpg

Omgevingsvisie Staphorst

Staphorst – Staphorst heeft samen met de samenleving een omgevingsvisie opgesteld die aangeeft waar de ruimte voor initiatieven zit.

Bijzonder is dat deze omgevingsvisie (voor zover wij hebben kunnen nagaan) de eerste in Nederland is die ook voor het sociale domein richtinggevend is. Daarom is deze omgevingsvisie pilot geweest in de Tweede Tranche Pilots omgevingsvisie van het Ministerie en heeft de visie meegedongen naar de ‘Aandeslag-trofee’.

‘Staphorst voor elkaar’: de naam zegt het eigenlijk al. De inwoners zijn er voor elkaar en ze maken het samen ‘voor mekaar’. Samen zijn we verantwoordelijk voor de inrichting van onze eigen leefomgeving. Deze Omgevingsvisie is niet alleen sturend voor het fysieke deel, maar ook voor het sociale deel van de leefomgeving. Thema’s zoals gezondheid, veiligheid, leefbaarheid, onderwijs, welzijn en zorg zijn namelijk onlosmakelijk verbonden met thema’s uit het fysieke domein, zoals verkeer, wonen, werken, recreatie en landschap. De boom hiernaast laat dat goed zien.

De ambities in de omgevingsvisie komen vooral voort uit de samenleving. We hebben de omgevingsvisie samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden vormgegeven. Wat dat betreft is de omgevingsvisie van Staphorst echt een coproductie. In alle dorpen zijn eerst eigen bijeenkomsten gehouden en daarna een integrale sessie. Er is een enquête onder de bevolking gehouden om te achterhalen wat gezien wordt als de kwaliteiten van Staphorst. Verder is uitgebreid gesproken met de ondernemers en de ketenpartners, zoals de GGD, en de in Staphorst zeer actieve maatschappelijke organisaties.

Het uitgangspunt hierbij was ‘uitnodigingsplanologie’. We hebben mensen uitgedaagd te dromen over de toekomst, te denken over wat kan en te durven pionieren en loslaten. Uiteindelijk leidt dat tot doen! De raad heeft de omgevingsvisie in januari 2018 unaniem vastgesteld en inwoners speelden al voor de vaststelling in op de uitnodiging van de gemeente om met goede plannen te komen die bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Een voorbeeld is de Levensboomlocatie, een open plek waar voorheen een school stond. Dit gebied, midden in de kern Rouveen, wordt ontwikkeld door de inwoners. Hierbij laat de raad het gehele besluitvormingsproces los en geeft dit in handen van initiatiefnemers. Het beste initiatief dat door de samenleving wordt bedacht, wordt uitgevoerd.

Lees hier meer over de Omgevingsvisie 'Staphorst voor elkaar!'

gerelateerde projecten