landschapsvisievianen03.jpg
04P1100431.jpg
03IMG243.jpg
landschapsvisievianen02.jpg
05IMG249.jpg
landschapsvisievianen07.jpg
06Bouwstenenvoorontwikkelingeninhetveenw.jpg

Landschapsvisie Vianen

Vianen NL – Vianen heeft oog voor het platteland! Dat is het motto van de landschapsvisie die KuiperCompagnons heeft opgesteld voor het landelijk gebied van de gemeente Vianen.

Vianen heeft oog voor het platteland! Dat is het motto van de landschapsvisie die KuiperCompagnons heeft opgesteld voor het landelijk gebied van de gemeente Vianen. De landschapsvisie is geen vastomlijnd eindplan voor de toekomst, maar geeft de gewenste ontwikkelstrategie aan door middel van een landschappelijk raamwerk waarbinnen ontwikkelingen een plek kunnen krijgen. Bijzonder is dat we in de landschapsvisie aansluiten op de ‘nieuwe werkelijkheid’, waarin de gemeente een meer faciliterende en aanjagende / enthousiasmerende rol inneemt. De zeer beeldende landschapsvisie is dan ook vooral bedoeld om particuliere initiatiefnemers te verleiden te komen met initiatieven en investeringen. In de visie geven we daarvoor landschappelijke bouwstenen die initiatiefnemers moeten helpen aansluiting te vinden bij de gewenste ontwikkelingsrichting. Zo kan iedereen bijdragen aan de toekomstdroom die de gemeente heeft over haar buitengebied!

De landschapsvisie bevat daarnaast ook uitgangspunten per landschapstype waar de gemeente initiatieven aan kan toetsen. Een dynamisch uitvoeringsprogramma met concrete projecten draagt bij aan het daadwerkelijk realiseren van de visie.

Opdrachtgever: gemeente Vianen
gerelateerde projecten