expertise › De Broeckgouw
KuiperCompagnonsVolendamBroeckgouw01a.jpg
KuiperCompagnonsVolendamBroeckgouw06.jpg
KuiperCompagnonsVolendamBroeckgouw04a.jpg
KuiperCompagnonsVolendamBroeckgouw02.jpg
broeckgouwweb.jpg
KuiperCompagnonsVolendamBroeckgouw05.jpg
KuiperCompagnonsVolendamBroeckgouw03a.jpg

De Broeckgouw

Edam-Volendam – Uniek in Nederland is dat de gemeente Edam-Volendam deze wijk geheel zelf ontwikkelt: er komt geen commercieel ontwikkelaar aan te pas. kuiperCompagnons is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan en de stedenbouwkundige supervisie.

De Broeckgouw is een uitbreidingswijk in de gemeente Edam-Volendam. Bij de totstandkoming van het ontwerp was sprake van een intensieve wisselwerking met de programmatische ambities en met de financieel-economische kaders, opdat het plan ook metterdaad uitvoerbaar zou zijn. Dit heeft geleid tot een plan met een intensief en efficiënt ruimtegebruik en een relatief hoge bebouwingsdichtheid.
Voorop stond echter steeds de intentie om een nieuwe wijk in Edam-Volendam te ontwerpen die tot in lengte van jaren een geliefde woonwijk zal zijn. Een sociaal duurzame wijk die door de toekomstige bewoners als hun eigen wijk wordt beschouwd; een wijk waar mensen zich thuis voelen en waar zij trots op zijn.

Een heldere structuur, de aanwezigheid van groen en water, de grote verscheidenheid en spreiding van woningtypes en de ambitieuze wijze waarop geparkeerde auto's uit het straatbeeld zijn teruggedrongen, bieden daar naar onze mening belangrijke waarborgen voor. Voor de beeldkwaliteit zijn primair samenhang en zorgvuldigheid van belang. De Broeckgouw dient zich, zonder saai te worden, als een eenheid te manifesteren. Belangrijke uitgangspunten en ontwerpmiddelen in dit verband zijn het gebruik van duurzame materialen en, in meer algemene zin, het inspelen op en gebruik maken van meer traditionele stijlkenmerken.

gerelateerde projecten