expertise › Een nieuw wijkhart voor Westwijk
vlaardingenwestwijk01.jpg
vlaardingenwestwijk01a.jpg
vlaardingenwestwijk02.jpg
vlaardingenwestwijk02a.jpg
vlaardingenwestwijk03.jpg

Een nieuw wijkhart voor Westwijk

Vlaardingen NL – In opdracht van de gemeente Vlaardingen en woningbouwvereniging Waterweg Wonen maakt KuiperCompagnons plannen voor het hart van de Westwijk in Vlaardingen.

In opdracht van de gemeente Vlaardingen en woningbouwvereniging Waterweg Wonen maakt KuiperCompagnons plannen voor het hart van de Westwijk in Vlaardingen. Deze vijftiger jaren wijk wordt momenteel stapsgewijs verbeterd, waarbij de prioriteit ligt bij de aanpak en vernieuwing van het centrumgebied. Er is een proces op gang gebracht, waarbij de verspreid liggende winkelvoorzieningen worden geconcentreerd in het hart van de wijk, tezamen met andere voorzieningen zoals een sportcentrum en zorgfaciliteiten.

Door de vergrijzing zal het aantal ouderen in de Westwijk de komende jaren sterk stijgen. Er komen daarom nieuwe woningen, die bij uitstek aantrekkelijk zijn voor deze doelgroep. De woningen voorzien in een veilige en aantrekkelijke leefomgeving in het hart van wijk, in het midden van de samenleving. Zij liggen in de directe nabijheid van winkels, horeca, gezondheidsvoorzieningen, een school, een crèche, een kinderboerderij en een heemtuin; voorzieningen die elkaar aanvullen en die tezamen een levendig wijkhart gaan vormen.

De plannen worden in nauwe samenspraak met de belanghebbenden verder uitgewerkt, waarbij uiteenlopende mogelijkheden (participatiegroepen, inloop-atelier, internet) zullen worden benut om de wijkbewoners en direct belanghebbenden bij het proces te betrekken.

gerelateerde projecten