expertise › Recreatiepark Bad Hindeloopen
BadHindeloopen01KuiperCompagnons.jpg
BadHindeloopen02KuiperCompagnons.jpg
BadHindeloopen03KuiperCompagnons.jpg
BadHindeloopen04KuiperCompagnons.jpg
BadHindeloopen05KuiperCompagnons.jpg

Recreatiepark Bad Hindeloopen

Hindeloopen – KuiperCompagnons heeft in overleg met gemeente en provincie een integrale ontwikkelingsvisie, een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan opgesteld voor de herontwikkeling van Camping Schuilenburg.

Te gast in het landschap

Camping schuilenburg krijgt een nieuw gezicht; van IJsselmeercamping naar recreatiepark. De ontwikkelingsvisie speelt in op de unieke landschappelijke ligging van het buitendijkse plangebied. De relatie met het IJsselmeer wordt versterkt door het water het gebied binnen te halen en daarmee een nauwe verweving van natuur en recreatie te bewerkstelligen. Daarbij zijn de woningen ‘te gast’ in het landschap. De visie is door ons vertaald in een bestemmingsplan dat inmiddels rechtsgeldig is.

Het nieuwe kustlandschap is geïnspireerd op de aanwezige karakteristieken en landschappelijke kwaliteiten. Daardoor transformeert de locatie in een robuust en aantrekkelijk stuk Friese IJsselmeerkust. Door de buitenwaard los te leggen van de zeedijk ontstaat er een natuurlijk buitendijkse eiland met twee gezichten. De lagune aan de voet van de zeedijk heeft een afwisselende flauwe oeverzone met riet en schelpenstrandjes. De natuurlijke oevers bieden ruimte aan vogels en nesten en breken de golfslag. Het eiland heeft een continu glooiend kustlandschap met een afwisselend microreliëf en met een breed strand aan het IJsselmeer. De oude ‘kapglooiing’ vormt de verbindende recreatieve loper. Schuilenburg wordt zo een schakel tussen het stadje Hindeloopen en het natuurmonument Bocht fan Molkwar. De recreatiewoningen liggen verscholen in het licht glooiende kustlandschap en zijn te gast in het landschap. De natuurlijke inrichting en de inbedding in de landschappelijke structuur dragen bij aan natuur- en landschapsontwikkeling.

Door de herontwikkeling van camping Schuilenburg tot een buitendijks eiland met glooiend kustlandschap langs de Friese IJsselmeerkust ontstaat er een ecologisch rijke, recreatieve en veilige kust. De herontwikkeling speelt in op de actuele recreatiebehoefte met natuurbeleving, duurzaamheid, individualiteit en vrijheid als trefwoorden.

Opdrachtgever: Bad Hindeloopen B.V.
Gebiedsgrootte: ca. 22 ha.
Periode: 2015-2017
Programma: maximaal 120 recreatiewoningen
Opgave: integrale ontwikkelingsvisie, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan

i.s.m. Zeelenberg architecten
gerelateerde projecten