expertise › Schieveste
KuiperCompagnonsSchievestegeluidafscherm.jpg
KuiperCompagnonsSchieveste01.jpg
KuiperCompagnonsconceptmpSchieveste01.jpg
KuiperCompagnonsconceptmpSchieveste02.jpg
KuiperCompagnonsSchievesterender02.jpg
KuiperCompagnonsSchievesterender03.jpg
KuiperCompagnonsSchievesterender04.jpg
KuiperCompagnonsSchievesterender05.jpg
KuiperCompagnonsSchievesterender06.jpg
KuiperCompagnonsSchievesterender07.jpg
KCSchievestemodel2.png

Schieveste

Schiedam – In 2017 heeft KuiperCompagnons samen met onder andere Benno Wiersma, Nio architecten en Van Omme & De Groot een initiatiefplan gemaakt voor grootschalige woningbouw op Schieveste, pal gelegen achter de vervoersknoop NS-station Schiedam.

Het geldende masterplan betrof een invulling met kantoren en in beperkte mate wonen. De ontwikkeling ervan stagneerde, het initiatief was daarom zeer welkom en is door de gemeente met open armen ontvangen.

Begin 2018 is voor dit plan een haalbaarheidsscan gedaan. Hierin is dieper ingegaan op milieuaspecten (onder andere weg- en railverkeerslawaai, externe veiligheid). Voor stedenbouw, landschap, architectuur en duurzaamheid zijn oplossingsrichtingen verkend. De scan gaf voldoende vertrouwen op kans van slagen. Dit heeft geleid tot de oprichting van een consortium bestaande uit Van Omme & De Groot, Synchroon, VolkerWessels en Dura Vermeer.

In opdracht van dit consortium heeft KuiperCompagnons het masterplan ‘Schieveste Ultiem Verbonden’ opgesteld. Dit is in samenwerking met Delva Landscape Architects in 2019 afgerond. Eind 2019 is het plan door de gemeenteraad vastgesteld. In 2020 is vervolgens aan KuiperCompagnons opdracht verstrekt voor het opstellen van een bestemmingsplan.

De locatie is ingeklemd door het spoor en de snelweg A20. Als gevolg van deze milieucondities is een geluidsluw hart ontwikkeld. Hierop oriënteren zich de meeste woningen, zodat voldaan wordt aan wettelijke eisen. In het plan zijn voorzieningen, kantoren en circa 3000 woningen ondergebracht. Doordat een hoge dichtheid zal worden gerealiseerd, wordt een hoge kwaliteit van de inrichting van het maaiveld nagestreefd. Hier is de ‘enfilade’ herkenbaar, een route en ruimte, die de verschillende karakters van deelgebieden verbindt en de doorgang voor voetgangers en fietsers mogelijk maakt. In het gebied is geen autoverkeer, deze is langs de A20 gesitueerd en is de toegangsweg voor de parkeerhuizen voor bewoners.

Het plan maakt nieuwe initiatieven rond het station mogelijk, bijvoorbeeld een nieuwe dwarsverbinding, waardoor aansluiting met Schiedam-oost en Spaanse Polder mogelijk wordt. Wellicht stimuleert het de upgrading van het station zelf, waardoor Schiedam een waardige voordeur krijgt voor haar fraaie historische binnenstad.

Status: masterplan
Opdrachtgever: OCS Schieveste
Samen met: Delva Landscape Architecture Urbanism
Projectnieuws
gerelateerde projecten