expertise › Westergouwe
httpswwwwestergouwenlwpcontentuploads201.gif
goudawestergouwe04.jpg
goudawestergouwe07.jpg
goudawestergouwe02.jpg
goudawestergouwe05.jpg
goudawestergouwe01.jpg
goudawestergouwe06.jpg
goudawestergouwe03.jpg

Westergouwe

Gouda NL – Westergouwe is een nieuwe woonwijk aan de westkant van Gouda. KuiperCompagnons heeft het masterplan voor Westergouwe ontwikkeld en het stedenbouwkundig plan gemaakt voor de eerste fase.

Westergouwe is een nieuwe woonwijk aan de westkant van Gouda. De wijk krijgt een grote waterplas en een eigen natuur- en recreatiegebied. Westergouwe wordt stapsgewijs ontwikkeld in buurtjes van 50 tot 100 woningen waardoor iedereen, ook bij lagere bouwtempi, meteen in een opgeruimde buurt kan wonen zonder overlast van bouwverkeer.

In de grote waterplas van Westergouwe komen drie wooneilanden, elk met een eigen parkje. Dwars door Westergouwe loopt bovendien een groenzone die overloopt in het grote natuur- en recreatiegebied aan de zuidwestkant van de wijk.

Westergouwe is straks een wijk van zo’n 4.000 woningen. De bouw gebeurt in stappen. In augustus 2015 begon de bouw van de eerste 470 woningen, die samen drie buurten vormden met ieder een eigen karakter en identiteit.

-PB7XHHBRL8
Projectnieuws
gerelateerde projecten