BurgFeithpleinKuiperCompagnonsA.jpg

TRANSFORMATIE GEBOUWEN

In iedere stad of dorp zijn tegenwoordig leegstaande kantoorgebouwen, verouderde schoolgebouwen, leegstaande winkels of ander buiten gebruik geraakt maatschappelijk vastgoed te vinden. Vaak kunnen deze gebouwen niet meer voorzien in de huidige vraag vanuit de markt of is er nog geen nieuwe bestemming voor gevonden. Transformatie van deze gebouwen of locaties biedt hier uitkomst.

Transformatie kent verschillende gradaties: van opknapbeurt, restauratie, verbouwing, kleine interventie, complete transformatie, tot vervangende nieuwbouw. De wijze van ingrijpen verschilt per project en is afhankelijk van de potentie van het bestaande en de eisen voor de toekomst. De oplossing volgt uit ontwerpend onderzoek en wordt gevonden in nauwe samenwerking met opdrachtgever en partners.

KuiperCompagnons heeft ruime ervaring met het opstellen van benodigde bestemmingsplanwijzigingen, ruimtelijke onderbouwingen en milieu-onderzoeken die nodig zijn om de haalbaarheid van een transformatie te onderzoeken. We brengen voor onze klanten vastgoed in kaart en laten zien wat de mogelijkheden zijn. Daarbij is de breedte van KC een groot voordeel in de markt: van architectonisch ontwerp en bouwkundige uitwerking tot en met planeconomie en stedenbouwkundige visies.

De eis dat kantoorruimtes in 2023 naar energielabel C moeten en het ingaan van de Beng-norm zal de komende jaren concreet uitgewerkt moeten worden. Verwacht wordt dat door deze eisen de rendementen in de kantorenmarkt onder druk komen te staan, waardoor eigenaren ofwel zelf de mogelijkheden naar transformatie zullen onderzoeken of het eigendom zullen verkopen. In beide gevallen biedt KuiperCompagnons ondersteuning in de planvoorbereiding, bouwkundige uitwerking en begeleiding van de uitvoering.
KuiperCompagnons; portretfoto Silvian van Tuyl
Silvian van Tuyl
svantuyl@kuiper.nl
06 518 874 42
Burgemeester Feithplein

Burgemeester Feithplein

Ontwikkelaar De Maese Woningen BV heeft de huidige kantoorpanden, het zwembad en het theater Ludens aan het Burgemeester Feithplein in Voorburg aangekocht met het voornemen deze te transformeren en te vergroten. Om dit voornemen te realiseren, is ons bureau gevraagd zowel de gebouwen als de buitenruimte van een nieuw ontwerp te voorzien. Om goedkeuring van de gemeente te verkrijgen, heeft ons bureau in opdracht van de ontwikkelaar tevens de ruimtelijke onderbouwing verzorgd en het bestemmingsplan opgesteld.


project: Burgemeester Feithplein
Van de Struytse Hoeck naar de Struytse tuinen, Hellevoetsluis

Van de Struytse Hoeck naar de Struytse tuinen, Hellevoetsluis

Het winkelcentrum van Hellevoetsluis krijgt een facelift: van de Struytse hoeck naar de Struytse tuinen. In het winkelcentrum worden letterlijk de bloemetjes buiten gezet; plezierig winkelen in een ontspannen en groene sfeer. Struytse boeketten met weelderige beplanting leiden de bezoekers van plek naar plek door het winkelcentrum. Aantrekkelijke, open en uitnodigende gevels en fraaie etalages nodigen uit om nog even te blijven kijken. Eén mooie en comfortabele vloer van gevel tot gevel zorgt voor rust en samenhang.


project: Herontwikkeling winkelcentrum; Van de Struytse Hoeck naar de Struytse tuinen

Voorbeeld projecten