Health Care + Life Sciences

Al meer dan 20 jaar is KuiperCompagnons actief in het ontwerpen van complexe utiliteitsgebouwen waaronder laboratoria, ziekenhuizen en clean rooms. We hebben in die tijd al veel opdrachtgevers kunnen helpen bij het realiseren van projecten.

Essentieel voor onze klanten zijn gebouw- omgevingen waarin specifieke processen kunnen plaatsvinden zonder in te boeten op de kwaliteit. Omgevingen die perfect functioneren, nu en in de toekomst. Waarin veiligheid, comfort en duurzaamheid tot een geheel zijn verenigd.

Wij ontwerpen voor mensen. Of het nu gaat om medewerkers, bezoekers, bewoners of patiënten,
zij moeten zich prettig voelen. De beleving van de ruimte speelt daarbij een cruciale rol: mensen willen zich kunnen identificeren met hun omgeving. Herkenbaarheid en sfeer zijn hiervoor de belangrijkste ingrediënten.

Functionaliteit en beleving vormen een interessant spanningsveld. Het zoeken naar een symbiose daartussen is wat ons drijft, daardoor ontstaat er iets bijzonders. Iets dat lang houdbaar is en daarmee duurzaam wordt.

We helpen u graag bij het realiseren van uw projecten. KuiperCompagnons biedt daarvoor een breed scala aan mogelijkheden in de vorm van de volgende ontwerp- en adviesdiensten:

Visie, doelstellingen en strategie

Ontwerp (schetsontwerp, voorontwerp, definitief ontwerp, bestek en uitvoeringsontwerp)

Haalbaarheidsstudie

Ruimtebehoefte en ontwerpopgave

Programma van eisen (URS/FRS)

Communicatie met gebruikers en belanghebbenden

Visualisatie (3D renders)

Ontwerp kwalificatie en reviews

Check en aanvraag benodigde vergunningen

Projectmanagement en begeleiding ontwerpproces (Total-engineering)

Opzet en management BIM (building information modelling) omgeving

Begeleiding kostencalculatie en contractvorming

Bouwbegeleiding en oplevering

Juridisch advies

Bouwfysica, brandveiligheid, energieprestatie, duurzaamheid (BREEAM) en milieu

Wilt u meer weten? Mail of bel dan met:
Rob Kanbier
rkanbier@kuiper.nl
06 516 272 64
Evert Slootweg
eslootweg@kuiper.nl
06 412 146 42