Het landschap is net zo veranderlijk als de maatschappij. Nieuwe methoden van landbouw bedrijven kunnen ingrijpen in het landschap. Of de noodzaak om infrastructuur aan te leggen, uit te breiden of aan te passen. Waterstromen, die bedwongen moeten worden, of juist verbreed, en waarbij intensiever gebruik gepaard gaat met landschappelijke verfraaiing. Zo monden zorgvuldige landschapsvisies uit in ontwerpen met een meerwaarde voor mens en natuur.

Groen en blauw
In de geïntegreerde aanpak waarmee KC oplossingen realiseert voor de complexe uitdagingen van de leefomgeving, neemt landschapsarchitectuur een belangrijke plaats in. Als conceptdenkers leggen wij eerst een landschapsvisie neer. Die werkt vaak als katalysator voor allerlei ontwikkelingen die leiden tot behoud dan wel versterking van de landschappelijke kwaliteit. Een vitaal landschap kan de dynamische ontwikkeling van de maatschappij dragen.

In de ontwerpen van KC zijn groen en blauw een vaak terugkerend motief. Voor ons zijn dit noodzakelijke levensaders die de basis zijn voor de kwaliteit van het landschap.