Milieu

Gezien het toenemende belang en verdieping van de milieuwetgeving is het voor gemeenten, ontwikkelaars en particulieren belangrijk om de milieubelemmeringen in een vroeg stadium van de planontwikkeling in beeld te krijgen.

KuiperCompagnons heeft op dit vlak breed georiënteerde specialisten met ruime ervaring in dienst die voor u alle relevante milieuaspecten en onderzoeksverplichtingen in kaart kunnen brengen door middel van quickscans, haalbaarheidsonderzoeken en milieuonderzoeken. Deze milieuonderzoeken richten zich op luchtkwaliteit, geluid en geluidzones, bedrijven en milieuzonering, externe veiligheid, bodem, archeologie, water, natuur en stikstof.

Belangrijk om te weten is dat KuiperCompagnons een techniek heeft ontwikkeld waarbij - met een relatief beperkte inspanning - de geluidskaart als basis kan dienen voor een nieuwe manier van adviseren, analyseren en datamanagement. Ook het opstellen van signaleringskaarten voor externe veiligheid behoort tot de mogelijkheden.

• Luchtkwaliteit
• Geluid en geluidzones
• Bedrijven en milieuzonering
• Externe veiligheid
• Bodem
• Archeologie
• Water
• Natuur
• Stikstof

Mart van Wijngaarden