OmgevingsplanHilleghomoverzichtskaartjev.jpg

Het Omgevingsplan Hillegom / Buitengebied; optimaal gebruik van de Omgevingswet door sturing via open normen

KuiperCompagnons werkt met de gemeente Hillegom intensief samen aan het omgevingsplan voor het buitengebied en de Zanderij. Vanaf de start is de doelstelling van het project: maak zoveel mogelijk gebruik van de (afwegings)ruimte die de Omgevingswet biedt om op die manier direct te sturen op de (gebieds)doelstellingen uit de omgevingsvisie Hillegom.

In intensieve en breed samengestelde werksessies hebben we die omgevingsvisie vertaald en verfijnd naar regels in het omgevingsplan. ...


meer...

degemeenterijswijkamduravermeersynchroon.png

Rijswijk maakt plannen voor locatie Pasgeld

De gemeente Rijswijk, AM, Dura Vermeer, Synchroon en VolkerWessels Vastgoed hebben op de PROVADA een intentieovereenkomst getekend voor de locatie Pasgeld in Rijswijk. Een stedenbouwkundig ontwerp dat is gemaakt in samenwerking met KuiperCompagnons.

Voorafgaand aan de ondertekening presenteerden acht jonge talenten, de 'Next Generation', hun visie op de ontwikkeling en overhandigden het Ontwikkelboek 'Pasgeld Connects', de best verbonden wijk van Nederland' aan de wethouders Jeffrey Keus en Armand van de Laar van de gemeente Rijswijk. ...


meer...

02.jpg

Bouw gestart van 100 woningen in Etten Leur

Dinsdag is de eerste paal geslagen van het deelgebied Bos&Weide van de Streek te Etten Leur. Ruim 100 nul-op-de-meter woningen in een landelijke, groene woonbuurt!. ...


meer...

Provada2019KuiperCompagnonsLR.jpg

KuiperCompagnons op de Provada

Op 5 juni 2019 organiseert KuiperCompagnons op de Provada "Versnelling in ontwikkeling"

We staan voor grote opgaven. Mobiliteit, verstedelijking, veiligheid, energie, en duurzame leefkwaliteit vragen een duidelijke koers voor onze Deltametropool Nederland. De komende jaren worden een tijd van keuzes, van versnelling, een tijd van doen.

Versnelling in ontwikkeling is hierbij noodzakelijk. Of het nu gaat om knooppuntontwikkeling in de Randstad, grote gebiedsontwikkelingen als Schieveste, Feijenoord XL of Schiphol-Zee/Schiphol- Stad, of aanpakken in de polder en onze kleinere steden; onderling vertrouwen in elkaar als ontwikkelpartners staat centraal. ...


meer...

IMG1038elr.jpg

Transformatie voormalig Oudenrijn ziekenhuis bereikt hoogste punt

Het bereiken van het hoogste punt van “Nido”, het voormalige Oudenrijn ziekenhuis is op 17 mei gevierd met pannenbier en een toespraak door burgemeester Van Zanen. Nido wordt de nieuwe naam van het project van RoundHillCapital, dat wordt gerealiseerd door VolkerWessels.

In oktober 2018 startte de transformatie van het voormalige ziekenhuisterrein. Rob Kanbier en Silvian van Tuyl van KuiperCompagnons tekenden het stedenbouwkundig plan, de parkeergarage en het ontwerp van de appartementen aan de binnentuin. ...


meer...

IMG1008edit.jpg

Bloedbank Delft geopend

Afgelopen vrijdag is in Delft de nieuwe Bloedbank van Sanquin geopend door wethouder Karin Schrederhof, samen met Peter Verheggen, Unitdirecteur Donorzaken. Nadat jarenlang in een kleine, donkere ruimte werd gewerkt is deze nieuwe locatie een verademing. We wensen de medewerkers in Delft veel plezier en geluk toe met hun nieuwe werkomgeving.

Het ontwerp is onderdeel van het door KuiperCompagnons ontwikkelde beeldkwaliteitsplan en format, waarbij elke vestiging met lokale kennis en kenmerken gefaseerd verbouwd wordt. ...


meer...

1KCWaterschaplabVeendam.jpg

Laboratorium Waterschap Hunze en Aa’s geopend

Het laboratorium van het Waterschap Hunze en Aa’s in Veendam is donderdag met een “eerste watermonster” officieel geopend.

In het door KuiperCompagnons ontworpen laboratorium is gekozen voor een opzet aan het water met daglichttoetreding rondom het gehele gebouw.

Het Waterschap van Hunze en Aa’s controleert in dit laboratorium de kwaliteit van het oppervlakte- en zwembadwater van de regio. Het vormt daarmee een belangrijke maatschappelijke functie voor de veiligheid van het water. ...


meer...

ZevenbergenhavenKuiperCompagnons.jpg

Zevenbergen start herstel haven en markt

De wethouders Désirée Brummans en Thomas Zwiers hebben woensdagmiddag feestelijk het startschot gegeven voor opengraven van de haven in Zevenbergen. Deze haven is belangrijk voor de zoetwatervoorziening van West-Brabant en Zeeland en geeft het historische centrum een forse impuls. Het door KuiperCompagnons gemaakte plan herstelt de historische relaties tussen het water en het centrum.. ...


meer...

RenesseZeeannemoonwegKuiperCompagnons.jpg

Feestelijke opening van Zeeanemoonweg en de Zoom in Renesse

Met grote belangstelling heeft wethouder Van Burg op 12 april de, door KuiperCompagnons ontworpen, heringerichte Zeeanemoonweg, De Zoom en een deel van de Oude Moolweg geopend.

ZON ZEE ZAND vormen de inspiratiebron voor de nieuwe identiteit van de openbare ruimte. Het centrum is ingericht als verblijfsruimte waar de auto te gast is. De gelijkvloerse bestrating is een zogenaamde shared space waar alle verkeersdeelnemers gelijk zijn, dus zonder strakke scheidslijnen tussen auto’s, fietsers en voetgangers. ...


meer...

VeendamlaboratoriumKuiperCompagnons.jpg

Laboratorium Waterschap Hunze en Aa’s opgeleverd

Het laboratorium van Waterschap Hunze en Aa’s in Veendam is opgeleverd. In het door KuiperCompagnons ontworpen laboratorium is gekozen voor een opzet aan het water met daglichttoetreding rondom het gehele gebouw.
Het Waterschap van Hunze en Aa’s controleert in dit laboratorium de kwaliteit van het oppervlakte- en zwembadwater van de regio. Het vormt daarmee een belangrijke maatschappelijke functie voor de veiligheid van het water. Het gebouw is circa 1000 m2 en heeft een zeer flexibele indeling dankzij de generieke opzet. ...


meer...

b50fe98532794335805c1bb13d24b5f1large.jpg

Bloedbank Gouda geopend

Het door KuiperCompagnons ontworpen interieur van de Bloedbank Gouda officieel geopend. Het ontwerp is onderdeel van het door ons ontwikkelde beeldkwaliteitsplan en format, waarbij elke vestiging met lokale kennis en kenmerken gefaseerd verbouwd zal worden. Eerder werden onder andere de Bloedbanken in Heerlen, Hengelo, Alkmaar, Tegelen, Deventer, Zwolle, Rotterdam en Amsterdam opgeleverd. . ...


meer...

KuiperCompagnonsFaktonSchiphol02.jpg

‘Snel doorpakken met de ontwikkeling van schiphol stad en schiphol op zee’

'We moeten snel doorpakken om Schiphol naar zee te brengen. Zo ontstaat ruimte voor nieuwe woningbouw midden in de Randstad. En neemt het levensgeluk van mensen toe; minder herrie, veiliger en met meer waarde.’ Dat zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW naar aanleiding van het mislukken van het overleg over de groei van Schiphol.

“Het onafhankelijke plan van KuiperCompagnons en Fakton laat zien hoe je zo’n 200.000 koop- en huurwoningen kan ontwikkelen op de huidige locatie. Hiermee . ...


meer...

staalkaarten.jpg

Staalkaarten omgevingsplan gepubliceerd

Het maken van een omgevingsplan in de geest van de Omgevingswet is geen sinecure gebleken. Om gemeenten op weg te helpen heeft het ministerie van BZK in samenwerking met de VNG besloten staalkaarten te laten maken die als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen bij het maken van een omgevingsplan.

KuiperCompagnons heeft in het afgelopen jaar samen met Stec Groep, Buro Bouwfysica en Vestigia de ‘Staalkaart omgevingsplan voor centrum stedelijk gebied’ gemaakt. De staalkaart is het resultaat van een intensieve samenwerking zowel met onze partners als met de opdrachtgevers. De de. ...


meer...

dwscop24loisigninghands.jpg

COP 24: Pools-Nederlandse partners aan de slag met klimaatadaptieve steden

Een samenwerkingsverband van drie steden en verschillende bedrijven en kennisinstellingen gaan in Breda, Zwolle en Wroclaw een groen-blauw klimaatadaptieproject uitvoeren. Als deze aanpak internationaal werkt, is het de bedoeling dat meer middelgrote steden aanhaken bij het European Urban Water Partnership om zo de stedelijke klimaatadaptatie in Europa te versnellen.

De samenwerking komt tot stand op basis van het voor Nederland bekende concept van de gouden driehoek waarbij overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen vanaf de start van een project samenwerken. ...


meer...

stationsgebiedheerhugowaard.png

Provincie steekt bijna 6 miljoen in ontwikkelen stationsgebied Heerhugowaard.

Provincie steekt bijna 6 miljoen in ontwikkelen stationsgebied Heerhugowaard. Een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van het stationsgebied Heerhugowaard, waar we als KuiperCompagnons intensief aan werken met gemeente en betrokkenen. En een mooie aanmoediging van de provincie Noord Holland om door te pakken.

Het hele artikel is te lezen op de site van Provincie Noord-Holland. ...


meer...

KuiperCompagnonsHellevoetsluis.jpg

Raamovereenkomst ‘adviesdiensten ruimtelijke ordening’ gemeente Hellevoetsluis

Op 5 december heeft Rogier Begheyn de raamovereenkomst ‘adviesdiensten ruimtelijke ordening’ getekend in Hellevoetsluis. Binnen het contract vallen diverse ruimtelijke opgaven binnen de gemeente Hellevoetsluis, waaronder bestemmingsplannen maar ook het werken met en kennis delen over de Omgevingswet.
We kijken uit naar een prettige samenwerking in de gemeente waar we, op stedenbouwkundig vlak, naar volle tevredenheid hebben gewerkt aan Struytse Hoeck.. ...


meer...

csmMaximabijHorticulturalCentrepresident.jpg

Pitch van Urban Farming Partners aan Koningin Máxima

Koningin Máxima ging donderdagochtend 22 november met president Halimah Yacob van Singapore en haar man Mohamed Abdullah Alhabshee de kassen in van het Horticultural Centre in Bleiswijk. Dat is een demonstratie- en onderzoekscentrum van Wageningen Universiteit & Research (WUR). President Yacob is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland.

Er werd een kijkje genomen in een tulpenkas en het gezelschap kreeg tekst en uitleg over verschillende innovaties in de tuinbouw, de mogelijkheden van 'stadslandbouw' en de invloed van licht op de groei van bijvoorbeeld groente. ...


meer...

KuiperCompagnonsIADC01.png

KuiperCompagnons verbeeldt de Toekomst van de Delta

KuiperCompagnons schilderde de Toekomst van de Delta tijdens het CEDA IADC congres ‘Dredging for Sustainable Infrastructure’ op maandag 19 november in de Beurs van Berlage, Amsterdam.

Het congres stond in het teken van dat baggerprojecten steeds vaker maatschappelijke en ecologische meerwaarde moeten bieden. Het is niet langer voldoende om enkel in economisch gewin te denken. Deze integrale benadering werd ter plekke gevisualiseerd in de vorm van een ‘live-painting’ door ontwerpers van KuiperCompagnons.

De invul. ...


meer...

jiashanKuiperCompagnons01.jpg

KuiperCompagnons en partner Kenlog lanceren plan om de Yangtze River Delta van vers en veilig voedsel te voorzien.

KuiperCompagnons en partner Kenlog lanceren een plan om de Yangtze river delta van vers en veilig voedsel te voorzien. Het ontwerp voor het Sino-Dutch High-Tech Agriculture Park in Jiashan is onderdeel van de zakelijke deals welke recent getekend zijn tussen China en Nederland door de Chinese premier Li Keqiang en minister-president Mark Rutte.

Introductie In 2016 heeft KuiperCompagnons in opdracht van Jiashan Economic and Technological Development Zone een plan opgesteld voor de ontwikkeling van het Sino-Dutch Industrial Coopera. ...


meer...

LabInsightrondetafelinterviewsept201801.jpg

Rondetafelinterview rond de ontwikkeling van veilige en duurzame laboratoria

Vier experts in laboratoriumbouw en -inrichting discussieerden tijdens een rondetafelinterview over het ontwikkelen van veilige en duurzame laboratoria. Labgebouwen toekomstbestendig maken begint met het begrijpen van processen, waarbij rekening gehouden moet worden met de automatiseringstrend, de roep om duurzaamheid, de focus op integrale veiligheid, en het voortschrijdende kwa- liteitsdenken. Deel I van een tweeluik over de nieuwe generatie labs die flexibel en generiek tegelijk is. ...


meer...

ENGIE00Kuipercompagnons.jpg

Twynstra Gudde en KuiperCompagnons adviseren ENGIE bij de herontwikkeling van twee voormalige kolencentrales

Twynstra Gudde en KuiperCompagnons hebben opdracht gekregen van energieleverancier ENGIE om een plan en ontwikkelstrategie te maken voor de herontwikkeling van de terreinen van Centrale Gelderland in Nijmegen en Centrale Harculo in Zwolle. Deze twee voormalige energiecentrales worden gesloopt en de terreinen in Nijmegen en Zwolle krijgen een nieuwe bestemming. Het proces van visievorming en herontwikkeling is inmiddels opgestart.

Centrale Gelderland is gesitueerd op een centrale locatie aan de zuidoever van de Waal en aan de monding van het Maas-Waal kanaal. Het t. ...


meer...

Oudenrijn01KuiperCompagnons.jpg

Transformatie van het voormalig Oudenrijn ziekenhuisterrein in Utrecht gestart

3 Oktober jl. heeft Burgemeester Van Zanen de eerste steen gelegd voor de transformatie van het voormalig Oudenrijn ziekenhuisterrein, naar het plan van KuiperCompagnons.
Rob Kanbier en Silvian van Tuyl tekenden voor het stedenbouwkundig plan, landschappelijke inrichting, enkele woonblokken en parkeergarage, die gezamenlijk met horeca een nieuw bruisend wooncentrum vormen voor de studentenstad.
Het voormalige ziekenhuis zal worden getransformeerd tot
114 short-stay woningen. ...


meer...

brandveiligheidsdeskundigenKuiperCompagn.jpg

Toenemende vraag naar brandveiligheidsconcepten

Vanwege de toenemende vraag naar brandveiligheidsconcepten vormt Tobias van Westrenen sinds augustus 2018 samen met Michiel Burger het team van brandveiligheidsadviseurs bij KuiperCompagnons.
Het team zorgt voor een gedegen advies op het gebied van brandveiligheid volgens het bouwbesluit en brandoverslag volgens NEN 6068 door middel van modellen in het programma Pintegraal. Voor al uw vragen over brandveiligheid kunt u contact opnemen met Michiel (06-57 62 64 77) of Tobias (06- 12 34 74 69). ...


meer...

renesseimpressiekerkring.jpg

Renesse 2018: van feestoord naar familiebadplaats

Renesse is aan het veranderen. Het dorp had jarenlang een (onterecht) imago als de wat ruige badplaats voor stappende jongeren. Het publiek in Renesse verandert echter razendsnel onder invloed van vergrijzing, nieuwe regelgeving en goedkope vliegvakanties naar elders. De nadruk in deze beroemde badplaats verschuift van een lange campingvakantie in de zomer naar meerdere korte bezoekjes in voor- en naseizoen en van een eenzijdig publiek van jongeren naar een divers publiek van alle leeftijden. ...


meer...

RDsciencecentreshanghaiKuiperCompagnons.jpg

KuiperCompagnons wint de internationale competitie voor het R & D & Science Innovation Center Shanghai

Shanghai Chemical Industry Park ligt aan de noordkust van Hangzhou Bay met een totaal plangebied van 29.4km2. Het is een van de belangrijkste industriegebieden in de buurt van de metropool met alle grote spelers in deze sector zoals BP, BASF, Bayer, SUEZ, Vopak, AIR LIQUIDE en andere wereldberoemde multinationale petrochemische en nutsbedrijven.

Ons winnende ontwerp introduceert een nieuwe aantrekkelijke omgeving die opvalt door de menselijke maat. Hierdoor draagt het bij aan een leefbare Shanghai Metropolis en aan een inspirerende omgeving om innovatie in deze sector te stimuleren. D. ...


meer...

Stadsstrand.jpg

Origineel initiatief: Stadsstrand Zevenbergen

Een deel van het zandterrein van de onlangs gesloopte De Vrijbuiter in het centrum van Zevenbergen heeft van 3 tot 13 augustus 2018 dienst gedaan als stadsstrand.

Mike's Beach
Kees Quispel en kastelein Mike Roovers van Proost hebben op een strook van circa 7 bij 20 meter, pal voor het lunchcafé, Mike's Beach gecreëerd met tafeltjes, stoeltjes, parasols en waterbadjes.
Het eerste weekend waren er optredens van een DJ en een band. Tijdens het wielerweekend van 11 en 12 augustus kon men ook even uitrusten op het stadsstrand.

Nu. ...


meer...

hollandmediacombinatie.jpg

Artikel in de kranten van de Holland Media Combinatie

In de kranten van de Holland Media Combinatie (De Gooi- en Eemlander, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant, Leidsch Dagblad, Noordhollands Dagblad) van 7 juli 2018 staat een artikel over Bouwen aan de rand van steden met mooie voorbeelden van de hand van ons bureau en quotes van onder andere Gijs van den Boomen en Peter Boelhouwer.

. ...


meer...

zevenbergencentrum03.jpg

Centrumplan Zevenbergen nu echt in uitvoering

Het echte graafwerk om de haven in het centrum van Zevenbergen te 'ontdempen' begint pas in oktober, maar overal in het stadshart is merkbaar dat er iets groots te gebeuren staat.

Het herstel van de historische haven zal veel betekenen voor de sfeer in het centrum van Zevenbergen. Het wordt nog gezelliger om langs de haven te wandelen en te winkelen. Eendjes voeren met je kinderen. Bootjes bekijken vanaf een terrasje. Het kan straks. Oudere Zevenbergenaren kunnen net als vroeger weer een ‘ha. ...


meer...

newKCsite2web.jpg

Plan Poznan: doorbraak nabij in financiering

De European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) heeft belangstelling voor het ontwikkelingsplan voor de rivier Warta in de Poolse stad Poznan te financieren. Het zou een belangrijke mijlpaal zijn in een proces dat al zo’n acht jaar loopt en dat mede door Partners voor Water op gang is gekomen.

"Poznan had de Warta als het ware de rug toegekeerd. Maar nu neemt de welvaart toe en wil men de rivier weer samenbrengen met de stad. Tegelijkertijd zal door de klimaatverandering de neerslag heftiger worden en dat zal in de gekanaliseerde rivier meer en meer problemen opleveren. V. ...


meer...

ZhejiangKuiperCompagnons01.jpg

KuiperCompagnons and its partners has been awarded the first prize for the Zhejiang outstanding urban and rural planning 2017 for Xiaojia River Countryside planning , Ningbo, China.

In recent decades the booming Ningbo economy has resulted in rapid industrialization and urbanization. Besides economical growth and increase of wealth and prosperity, this fast urbanization also result in challenges to create liveable cities for the Ningbo citizen.

This conceptual strategy describes a new perspective for this green rural part within the urbanisation of the city of Ningbo. The plan aims to protect the environmental and cultural heritage and simutaneously improves the social economic position of the people in the project area. The strategy builds. ...


meer...

lansingerlandplangrens20.jpg

Omgevingsplan “Hoefweg-Zuid 2016 (Oost)” vastgesteld

De gemeenteraad van Lansingerland heeft op 31 mei 2018 het omgevingsplan “Hoefweg-Zuid 2016 (Oost)” vastgesteld. Dit plan, dat door KuiperCompagnons in opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo is opgesteld, maakt de ontwikkeling van (logistieke) bedrijven op het gedeelte van bedrijventerrein Bleizo ten oosten van het HSL-tracé en ten zuiden van de A 12 mogelijk. Het omgevingsplan is een zogeheten 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte' op basis van de Crisis- en herstelwet (Chw) en maakt vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet al gebruik van de nieuwe mogelijkheden die de Omgevingswet zal bieden. ...


meer...

stiftenstrijdfotoChristianMaijstr.jpg

Winnaar Stiftenstrijd 'Rust in Groningen'

Op vrijdag 1 juni 2018 heeft Frank Gorissen namens KuiperCompagnons meegedaan aan de Stiftenstrijd.
Het evenement liep vooruit op de opgave ‘Regionaal ontwerpen aan de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)’ van het ministerie van BZK, de BNSP en de NVTL waar gedurende een langer traject deze zomer aan dezelfde vragen en gebieden gewerkt zal worden door diverse bureaus.

Er waren twee winnaars, een voor het mooiste beeld en een voor de beste visie. Het team waar Frank deel van uit maakte heeft de prijs voor beste visie gewonnen! De visie, genaamd 'Rust in Groningen', werd enthousiast ontvangen door de jury. ...


meer...

ZwolleRuimtevoorEnergieEnergievoorTransi.jpg

Energietransitie in het stedelijk gebied: drie visies geselecteerd voor prijsvraag Energielandschap van de Toekomst

Uit de inzendingen die werden ingediend voor de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst heeft de jury onder voorzitterschap van Sybilla Dekker drie visies geselecteerd voor het stedelijk gebied van Zwolle: plan Ruimte voor Energie - Energie voor Transitie van KuiperCompagnons, Antea Group, bureau MA.AN, plan Connected Naoberhoods van Liandon Energy Consulting, Generation Energy, Posad en plan Deelt Warmte, Zwolle van kbng architectuur | stedebouw | restauratie / Stichting WarmBouwen, IF Technology, Duratherm, Comm.Art. N. ...


meer...

Ddk884kW4AEIBYG.jpg

Inspiratie- en werkboek Gezondheid & Ruimte

Gezondheid speelt een grote rol in ons geluk en welbevinden. Sinds kort staat gezondheid ook hoog op de maatschappelijke agenda. Steeds meer gemeenten proberen mensen aan het bewegen te krijgen door de fysieke leefruimte hierop in te richten. Het terugdringen van gezondheidsachterstanden krijgt hierbij ook aandacht. Vanuit het stimuleringsprogramma ‘Gezond in…’ (Platform31 en Pharos) is rondom deze vraagstukken een leerkring gevormd. Bovendien is hiervoor een inspiratie- en werkboek ontwikkeld. ...


meer...

Neprom10042018FotodoorRamonvanJaarsveld.png

Verstedelijking vergt landelijke aanpak én samenwerking

De verstedelijkingsopgave in Nederland is zo groot en veelzijdig dat deze weer op nationaal niveau moet worden benaderd. Dat vereist een intensieve samenwerking tussen markt en publieke partijen en een open debat over wat zij gezamenlijk kunnen betekenen voor de stad. De aanzet daartoe gaven veertien marktpartijen, NEPROM en IVBN op woensdag 4 april 2018 in het Utrechtse Media Plaza, tijdens een drukbezochte bijeenkomst over de contouren van een Investeringsplan voor Duurzame Verstedelijking.
. ...


meer...

heerlijkhillegom01KuiperComp.jpg

Feestelijke overhandiging eerste exemplaar omgevingsvisie Heerlijk Hillegom

Maandag 19 maart vierde de gemeente Hillegom dat de omgevingsvisie ‘Heerlijk Hillegom; duurzame (proef)tuin van Holland’ is vastgesteld. Gerwin Gabry en Maarten van Vuurde van KuiperCompagnons boden een eerste exemplaar van de omgevingsvisie aan aan wethouders Jeroen Verheijen en Annechien Snuif. Ook overhandigden zij een paneel met de visiekaart met een impressie van de ambities. Wethouder Verheijen sprak lovende woorden richting de gemeentelijk projectleider Sjoukje Eringa en richting KuiperCompagnons voor de ondersteuning. Toen . ...


meer...

GvdBvisieSchipholopZee.jpg

Schiphol, stap over het strand!

Onze regering vraagt om maatschappelijke initiatieven, ook bij de aanpak van grote ruimtelijke uitdagingen van de komende jaren. Het op 12 maart 2018 bekend geworden initiatief van de bewonersorganisaties rondom Schiphol om wederom na te denken over een verplaatsing van de uitbreiding van Schiphol naar zee - als alternatief voor uitbreiding in de Haarlemmermeer en Lelystad - moet dan ook met open armen worden ontvangen.

Het is goed om zo’n initiatief in een groter kader en vooral ook integr. ...


meer...

RijswijkBuitenfotoNicoSchouten.jpg

Architecten geïnspireerd door een chic verleden in RijswijkBuiten

Leeuwendaal in Rijswijk en het Statenkwartier in Den Haag staan model voor de nieuwbouw in onze regio. Het fin de siècle is nu leidend.

door Nicolette van der Werff (Algemeen Dagblad Den Haag)

Waren tot voor kort huizen uit de jaren 30 de meeste geliefde inspiratiebron voor architecten van nieuwbouwwijken, heden ten dage kijken ze nog iets verder terug. De huizen en wijken uit het 'fin de siècle' - eind 1800, begin 1900 - blijken op dit moment als voorbeeld te worden gebruikt bij de aanleg van veel nieuwe straten en pleinen in onze regio. Oude wijken . ...


meer...

VisiekaartHillegomKuiperCompagnons.jpg

Omgevingsvisie Hillegom unaniem en met lof vastgesteld!

Op 22 februari heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Hillegom 2030 ‘Heerlijk Hillegom - Duurzame (proef)tuin van Holland’ unaniem vastgesteld. De raadsleden hadden veel complimenten over voor het mooie resultaat en het doorlopen participatieproces. Er was vooral veel waardering voor het doortrekken van de lijnen vanuit het rijke verleden van Hillegom (uit de tijd van de Heren Jan Six) naar de toekomst. Dit draagt niet alleen bij aan de trots van bewoners, maar vertaalt zich ook in een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid. In di. ...


meer...

GoudenGiraffe2018VergezichtNL.jpg

KuiperCompagnons wint Gouden Giraffe

Ons event VergezichtNL, 100 jaar KuiperCompagnons heeft een staartje gekregen. Ruim een jaar later hebben wij er een Gouden Giraffe mee gewonnen!

Wat is een Gouden Giraffe?
De Gouden Giraffe is de Oscar in de evenement business. Het is een prijs die organisaties en personen beloont die hun kop boven het maaiveld uitsteken door het bedenken van een sterk, origineel, gewaagd, resultaatgericht, effectief en/of maatschappelijk verantwoord concept voor de realisatie van een succesvolle beurs, brand event, congres, intern event of relatie event.

T. ...


meer...

DeNeunensekrant.jpg

Volle bak bij informatieavond Nuenen-West

Reportage uit de Nuenense Krant van 25 januari 2018

Verslag: Marlène van Kuyk en foto’s: Gemma Eerdmans.

Woensdagavond 17 januari jl.
Een grote en gemêleerde groep belangstellenden is in Het Klooster aanwezig om meer te weten te komen over alle plannen rondom Nuenen-West.

Na een inleiding door wethouder Martien Jansen, volgt Timon van der Horst van de gebiedsontwikkelaar BDP Ontwikkeling BV. In zijn presentatie geeft hij onder meer uitleg over de positionering van de wijk, met Nuenen als ‘sterk merk’, de gunstige ligging en diverse landschappelijke kwaliteiten. Zo zal bijvoorbeeld. ...


meer...

UrbanFarmingPartnersKuiperCompagnons01.jpg

KuiperCompagnons ontwikkelt Urban Farming in Singapore

KuiperCompagnons ontwikkelt als onderdeel van Urban Farming Partners verschillende architectonische modellen voor urban farming in Singapore. Dit consortium van Nederlandse bedrijven wordt gesteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze week staat KuiperCompagnons op de Indoor Ag-Con in Singapore met een 3D print van haar ontwerp voor de 101 Tower, een innovatief concept waarin urban farming gecombineerd wordt met kantoorruimte, zonnepanelen en verticale parken. ...


meer...

BAMWaterschap.png

Nieuw laboratorium voor Waterschap Hunze en Aa’s

Waterschap Hunze en Aa’s heeft BAM Bouw en Techniek geselecteerd voor de engineering en realisatie van een laboratorium naast het waterschapshuis op het Aquapark in Veendam. Het nieuwe laboratorium heeft een bruto vloeroppervlakte van circa 1.150 vierkante meter en biedt plaats aan 30 medewerkers. In maart 2018 start BAM met de bouw. De oplevering staat gepland voor eind 2018.

Het gebouw, bestaande uit een laboratorium en kantoorruimte, krijgt energiezuinige installaties, apparatuur en verlichting en wordt verwarmd en gekoeld met eigen warmte-koude opslag. ...


meer...

EttenLeurKC.jpg

KuiperCompagnons wint architectenselectie Etten-Leur

KuiperCompagnons heeft de architectenselectie gewonnen voor het ontwerp van circa 150 eengezinswoningen in de Streek, een door Spangers Vastgoedontwikkeling te realiseren woonbuurt aan de groene zuidrand van Etten-Leur.
Het concept is om de kwaliteiten van het landschap optimaal te benutten om zodanig een voor Etten-Leur uniek woonmilieu te creëren. Een groene buurt waarin men echt buiten woont, middenin het landschap en elke dag een vakantiegevoel kan ervaren.
. ...


meer...

BurghHaamstede01KuiperCompagnons.jpg

KC on tour voor Dorpsvisie Burgh-Haamstede

Om de lokale dynamiek van Burgh-Haamstede in kaart te brengen trekken we in het nieuwe jaar actief de 5 kernen in met de DorpsBakfiets. Onder het genot van Zeeuwse babbelaars, willen we graag met iedereen praten over de toekomst van Burgh-Haamstede. Jong en oud mogen tips, ideeën en vragen aan ons meegeven, zodat wij hiermee aan de slag kunnen. Wat mis jij in het dorp? Wat waardeer je en wat kan beter? In een interactief proces werken we aan de toekomstvisie voor de vijf kernen en het omliggende landschap. ...


meer...

feijenoordXLKuiperCompagnons.jpg

Spectaculaire vogelvlucht boven Rotterdam met Feijenoord XL

Het plan Feijenoord XL moet een fiks deel van Rotterdam-Zuid opstuwen in de vaart der volkeren, en dat is prachtig te zien op de, door ons gemaakte, ‘vogelvlucht’ boven het gebied.

Zie hier de video en het artikel op de site van het Algemeen Dagblad.

. ...


meer...

feijenoordXLKuiperCompagnons.jpg

Feijenoord XL wil 8.000 huizen op Zuid én nieuwe brug

Initiatiefgroep FeijenoordXL (waaronder KuiperCompagnons) heeft plannen voor duizenden woningen op Zuid en een nieuwe brug naar Kralingen. “We willen vooral dat de oude wijken in Rotterdam-Zuid hiervan profiteren’’, zegt woordvoerder Hamit Karakus.

Lees hier het hele artikel in het Algemeen Dagblad.

Impressie: KuiperCompagnons . ...


meer...

EdamVolendamKC.jpg

Sociale huurwoningen Keetzijde opgeleverd

Wonen omringd door groen en water, in een duurzame huurwoning. Het kán, binnen deelplan Keetzijde. In het westelijk gedeelte van de nieuwbouwwijk de Broeckgouw in de gemeente Edam-Volendam verrijzen vierentwintig sociale huurwoningen.

De ruime grondgebonden huurwoningen, naar ontwerp van KuiperCompagnons, worden gebouwd in de vorm van een gesloten carré: een naar buiten georiënteerd blok, gelegen in openbaar groen. Het carré omsluit een binnenplein met onder meer parkeergelegenheden. Aan de voorzijde worden de huizen omzoom. ...


meer...

DeOmgevingswetindepraktijkKC.jpg

De Omgevingswet in de praktijk

Hoe integrerend werken en zorgvuldige participatie leiden tot oplossingen.

Integraal werken en participatie; het zijn twee sleutelbegrippen uit de Omgevingswet die in de komende jaren ingevoerd gaat worden. In Heerhugowaard hebben KuiperCompagnons en Awareness laten zien hoe die combinatie van inhoud en proces in de praktijk werkt en leidt tot oplossingen, ook in al lang slepende dossiers.

De gemeenteraad van Heerhugowaard ging op 28 november jl. met een ruime meerderheid akkoord met het beschikbaar stellen van een krediet van zo'n 24 miljoen euro voor de aanpak van de Zuidtangent in het Stationsgebied. Daarm. ...


meer...

boekwerkenindegeestvandeomgevingswet.png

Nieuw boek: Werken in de geest van de Omgevingswet

Een compact en helder boek over de Omgevingswet is vers van de pers. Gerwin Gabry van KuiperCompagnons is er trots op dat hij er aan meegeschreven heeft. Dit boek behandelt de geest van de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt.

Een unieke coalitie van respectabele specialisten in het omgevingsrecht hebben dit boek geschreven, dat op 1 december 2017 verschijnt. De enorme impact die de Omgevingswet zal krijgen, vat dit boek op een zeer leesbare manier samen in heldere lijnen voor de praktijk. ...


meer...

RijswijkBuitenSion.jpg

Deelplan Sion - RijswijkBuiten

Deelplan Sion is het eerste deelplan waar is gestart met de ontwikkeling van RijswijkBuiten. Sion kenmerkt zich door zijn geschiedenis van het kloostercomplex en met name de daarop volgende buitenplaats. Hoewel vrijwel alle vroege bebouwing is verdwenen herinneren nog enkele bouwwerken, watergangen en verkaveling aan de rijke historie van dit gebied. Deze cultuurhistorische elementen zijn unieke aanknopingspunten geweest voor het stedenbouwkundig ontwerp van Sion, maar ook voor het meegeven van specifieke identiteiten van deelwijken en buurten. ...


meer...

RijswijkBuitenParkrijk.jpg

RijswijkBuiten - Parkrijk

Het tweede deelgebied waarmee in RijswijkBuiten aan de slag is gegaan is Parkrijk (voorheen ’t Haantje). Gelegen naast Sion en aan de voet van het Wilhelminapark. En dit prachtige groene park vormt het uitgangspunt voor het stedenbouwkundig ontwerp voor Parkrijk; de gezamenlijke tuin voor de (toekomstige) bewoners. Niet zomaar een tuin, maar één van maar liefst 150 hectare groot!

Wonen langs lange lanen
We noemen het gebied niet voor niets Parkrijk: diverse lanen met woningen vormen het verlengde van het park. Langs. ...


meer...

energielandschapBergenLKuiperCompagnons.jpg

Energielandschap biedt meer dan energie alleen

Gemeente Bergen (L) heeft de ambitie om uiterlijk in 2030 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken is naast het beperken van energieverbruik ook het opwekken van duurzame energie nodig. KuiperCompagnons heeft samen met Antea Group en Econnetic voor de gemeente een Haalbaarheidsverkenning voor het Energielandschap Wells Meer opgesteld.

Hierin staat dat Wells Meer de unieke kans en mogelijkheid biedt om een grootschalig energielandschap te ontwikkelen, waar verschillende bronnen groene stroom opwekken en ruimte wordt geboden aan recreatie en participatie. Met e. ...


meer...

staalkaartenkleurenwaaier.jpg

Gunning staalkaarten omgevingsplan centrum-stedelijk

Op 1 november 2017 heeft KuiperCompagnons opdracht gekregen van het ministerie van I en M voor het opstellen van staalkaarten voor het omgevingsplan. Samen met onze projectpartners Stec groep, Vestigia archeologie & cultuurhistorie, Hekkelman Advocaten en Buro Bouwfysica gaan wij de komende maanden aan de slag met het opstellen van een staalkaart voor het gebiedstype centrum-stedelijk. Wij richten ons daarbij specifiek op de thema’s (1) leegstand, (2) functiemenging, (3) cultuurhistorie, (4) horeca evenementen en terrassen en (5) v. ...


meer...

MannheimCentroVerdeKC04.jpg

Bouw woningen in de voormalige Ludwig Frank Kazerne in volle gang

In de voormalige Ludwig Frank Kazerne (Mannheim) is samen met de opdrachtgever “Ihr Haus Sahle” uit Greven (Duitsland) het plan “Grünes Herz” of “Centro Verde” ontwikkeld. Het bestaat uit verschillende, deels gesubsidieerde, categorieën woningen. Ondanks de hoge dichtheid is het een ontspannen plan, waarbij veel ruimte voor groen is opgenomen. Auto’s parkeren op eigen terrein, maar worden door de zorgvuldige inrichting van de kavels, met carports, opstelplaatsen voor afval en zitelementen, niet als verstorend ervaren. ...


meer...

OffizierssiedlungmannheimKC.jpg

Transformatie Offizierssiedlung Mannheim is compleet

De transformatie van de officierswoningen in de Benjamin Franklin Kazerne in Mannheim is compleet. Rob Kanbier en Marina Propadalo bezochten op 10 oktober 2017 het eigenaarsfeest, dat opdrachtgever Ihr Haus Sahle uit Greven heeft georganiseerd. Nu de bestaande woningen zijn omgebouwd, is de nieuwbouw aan de beurt. Hiervoor wordt aan het eind van 2017 het startsein gegeven.

Het voormalige woongebied voor hoge officieren (Offizierssiedlung) wordt herontwikkeld naar een ‘open’ vernieuwde woonwijk, waarin het ruime en groene karakter van de voormalige Amerikaanse Offizierssiedlung behouden blijft. De nieuwe woonbuurt opent zich naar de omgeving; met nieuwe woningen aan de r. ...


meer...

StaphorstontwerpKuiperCompagnons.jpg

Ontwerp-omgevingsvisie Staphorst gepresenteerd

De gemeente Staphorst loopt graag voorop in het oefenen met de Omgevingswet en is al volop aan de slag met de omgevingsvisie. Dit is een traject waarin in de afgelopen maanden burgers, ondernemers en andere belanghebbenden tijdens verschillende participatieavonden zijn meegenomen. Op 28 september 2017 werd de ontwerp-omgevingsvisie gepresenteerd. Mede op basis van dit brede participatietraject zijn de kernkwaliteiten en ambities voor de komende jaren vertaald in drie hoofdthema’s die het sociale en fysieke domein verbinden. ...


meer...

MerconKloosKC00.jpg

Enthousiaste samenwerking aan de Kinderdijk in Alblasserdam

Naast het werelderfgoed Kinderdijk wordt aan de Noord het Mercon Kloos terrein herontwikkeld. In een avondvullend programma hebben Rob Kanbier en Marina Propadalo op 26 september 2017 samen met de Rotterdamse opdrachtgever
Whoonapart een enthousiaste sfeer van samenwerking neergezet. Veel betrokken omwonenden en geïnteresseerden deelden hun ideeën en visies naar aanleiding van de getoonde schetsvoorstellen. Met deze input is een krachtige beweging ingezet om de komende maanden een breed gedragen stedenbouwkundig plan uit te werken. Samen doen met de betrokken omgevi. ...


meer...

KCwinkelcentrumDeStruytseHoeck.jpg

Drukbezochte inloopavond opwaardering winkelcentrum De Struytse Hoeck

Op woensdag 20 september 2017 is het definitief ontwerp gepresenteerd voor de openbare ruimte en gevelverbetering van winkelcentrum De Struytse Hoeck aan een volle zaal geïnteresseerden in het Helinium te Hellevoetsluis. De winkeliersvereniging, eigenaren en de gemeente Hellevoetsluis werken gezamenlijk aan de modernisering van het winkelcentrum.

Facelift voor winkelcentrum
KuiperCompagnons is verantwoordelijk voor zowel de herinrichting van de openbare ruimte als de gevelverbetering. Het w. ...


meer...

rijnsaterwoudegemeentehuisKC.jpg

Drukbezochte inloopavond in het Schoolhuis in Rijnsaterwoude.

Op donderdagavond 28 september 2017 werden de bezoekers van de inloopavond op de hoogte gebracht van het plan om de basisschool, sportvoorziening en kinderdagverblijf onder te brengen in het voormalige gemeentehuis en de omgeving daarvan op te waarderen tot een mooie dorpstuin.
Op de huidige locatie van de voorzieningen komt vervolgens ruimte voor betaalbare starterswoningen.
De eerste schetsen werden enthousiast ontvangen.
. ...


meer...

JiashanCityMOUKC01.jpg

KuiperCompagnons and Kenlog sign MOU with Jiashan Vice Mayor Mr. Lu Chunhao

On September 27th 2017 KuiperCompagnongs was invited to attend the opening ceremony of the Jiashan City representative office in Capelle aan den Ijssel. During the ceremony KuiperCompagnons and Kenlog signed an MOU with Jiashan Vice Mayor Mr. Lu Chunhao to better promote the regional economy and trade exchange between China and the Netherlands in high tech agriculture within the urban and suburban context. Depending on the request from Jiashan in the near future other members from the consortium ‘Urban Farming Partners’ can provide consulting services, training and supply high-end products based on integrated concepts.

Later during the ceremony a mo. ...


meer...

stationsgebiedheerhugowaard01KC.jpg

Tussenstand plannen stationsgebied Heerhugowaard gepresenteerd op drukbezochte infoavond 19 september

Bron: Heerhugowaard centraal
De N242, Het Stationsplein, de Industriestraat en de Westtangent, allemaal hebben ze één ding gemeen: de Zuidtangent.

En daarmee hebben ze ook allemaal te maken met het spoor en de daarmee gepaard gaande overlast en opstoppingen. Maar dat gaat veranderen als het aan het Waardse college ligt. Een treinviaduct zou verlichting kunnen bieden.

De resultaten van vele gesprekken met allerhande belanghebbenden werden dinsdagavond 19 september 2017 in het gemeentehuis zichtbaar tijdens de inloopbijeenkomst Stationsgebied. Er wa. ...


meer...

KunshanDukeTownKC04.jpg

KuiperCompagnons awarded Second prize for Duke Town international competition in Kunshan, China

In a very close call, KuiperCompagnons was awarded second prize for the international urban design competition in Kunshan, Jiangsu, China.

Duke Town is a 6 square kilometer km2 zone located on the West of Kunshan city.

In recent years, an increasing number of knowledge based institutions, have been established in the region, such as the USA based Duke university, Kunshan Technical Park and Qinghua Science Park.

The new plan for Duke Town aims to further stimulate the development of a high-tech and R&D cluster to this area, creating a world class ‘feature town’, which will attract investors, companies and talent. ...


meer...

schiehallenDelft.jpg

Presentatie aan gedeputeerden van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft

Op 23 augustus 2017 heeft KuiperCompagnons een presentatie gegeven over de transformatieplannnen voor de Schieoevers aan gedeputeerden van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft. Deze vond plaats in de Schiehallen.

Uit de nieuwsbrief van provincie Zuid-Holland:
Gedeputeerden fietsend op werkbezoek op Schieoevers Delft

Gedeputeerden Adri Bom-Lemstra en Rik Janssen hebben woensdag 23 augustus een fietsend werkbezoek gebracht aan de Schieoevers Noord in Delft. De g. ...


meer...

Woningbouwopgavealphenaandenrijn.jpg

Onderzoek naar woningbouwopgave Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn wil graag een intense stad zijn met vitale dorpen in een waardevol landschap.

Het college heeft flink geïnvesteerd in allerlei voorzieningen voor haar inwoners maar wil ook graag dat er voldoende woningen zijn voor huidige en toekomstige inwoners.

“Alphen aan den Rijn ligt in een waardevol landschap midden in het Groene Hart en centraal in de Randstad. Op een aantal plekken rondom Alphen aan den Rijn is woningbouw mogelijk. Het college wil dat nieuwe woningbouwlocaties aan de randen van de stad maximaal in balans zijn met het landschap en het water. E. ...


meer...

201706westergouweGBzone.jpg

Opening GroenBlauwe Zone in Westergouwe

Op vrijdag 16 juni is de GroenBlauwe zone in Westergouwe geopend door het overvaren van een trek-pontje in de natuurspeelplaats van het natuur- en recreatiegebied. Op het pontje stonden gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, de kinderburgemeesters uit Gouda en Zuidplas en kinderen uit Moordrecht en Westergouwe.

Tijdens de opening hebben kinderen, bewoners uit Westergouwe en genodigden genoten van alles wat het gebied te bieden heeft. Vanaf nu is het gebied vrij toegankelijk via het Klompenpad uit Westergouwe (ingang naast het Kindercentrum de Ontdekkingsreizigers) of per fiets via de Provincialeweg. ...


meer...

ontwikkelstrategienHaarlem2KC.jpg

Een ontwikkelingsstrategie voor inbreiding in Haarlem

Haarlem staat voor de opgave om de komende jaren een flink aantal nieuwe woningen te realiseren binnen de bestaande stad. De grote Haarlemse puzzel.
KuiperCompagnons heeft opdracht gekregen om voor de omgeving Spoorwegstraat en voor de omgeving Randweg-Zijlweg een ontwikkelingsstrategie te maken.
Stedelijke inbreiding is een belangrijke opgave op veel plekken in Nederland, die vraagt om een zorgvuldig planproces. De komende maanden gaan we met alle betrokkenen aan de slag om de gewenste inbreiding te koppelen aan nieuwe impulsen voor de stad. ...


meer...

janvanrenessewegKC02.jpg

Zonnige en feestelijke opening Jan van Renesseweg

Op maandag 22 mei 2017 is de Jan van Renesseweg feestelijk in gebruik genomen. De Jan van Renesseweg is één van de belangrijkste routes vanuit het dorp Renesse naar het Noordzeestrand.

De ambitie was om de Jan van Renesseweg te ontwikkelen tot een van de mooiste strandroutes van Nederland.
In 2016 is in nauwe samenwerking met de Dorpsraad, Ondernemersvereniging en verschillende betrokkenen uit Renesse het ontwerp voor de Jan van Renesseweg opgesteld door KuiperCompagnons.

Aannemingsbedrijf Gebroeders Moerland B.V. is in september 2016 gestart met de herinrichti. ...


meer...

kasteeltuinZevenbergenKC1.jpg

Middeleeuws spektakel bij feestelijke opening Kasteeltuin Zevenbergen

Op vrijdag 19 mei 2017 heeft de gemeente Moerdijk de Kasteeltuin in Zevenbergen officieel in gebruik genomen.
Waar ooit Kasteel Zevenbergen stond vond nu een middeleeuws spektakel plaats onder toeziend oog van de leerlingen van basisschool de Neerhof. Zij waren uitgenodigd voor deze opening omdat hun school een aantal jaren geleden nog op een groot deel van het terrein van de Kasteeltuin stond.

Eerste fase van de gehele centrumontwikkeling
De opening van de Kasteeltuin is een bijzonder moment en een veelbelovende eerste stap van de opwaardering van het centrum van Zevenbe. ...


meer...

JanvanRenessewegmuurschildering.jpg

Het strand in Renesse is niet meer te missen!

De herinrichting van de Jan van Renesseweg is bijna voltooid. Tijd om te gaan genieten van zon, zee en zand.
Enkele collega’s (Fieke Damen, Helénè van Dooremolen en Marjan van Capelle) zijn druk bezig geweest om een mooie muurschildering te maken zodat het strand niet meer te missen is!

Op 22 mei 2017 wordt symbolisch het laatste stukje bestrating aangelegd, waarna de Jan van Renesseweg tot in lengte van jaren kan fungeren als visitekaartje van Renesse.

Meer informatie is na te lezen op de website masterplan Renesse.. ...


meer...

hetverborgengeheim.jpg

Eerste paal Het Verborgen Geheim

De eerste paal van het project ‘Het verborgen geheim’ op Heijplaat is op maandag 15 mei 2017 geslagen. Ontworpen door KuiperCompagnons en door Van Omme en De Groot ontwikkeld.

Nul-op-de-meter woningen
‘Het verborgen geheim’ is een project dat bestaat uit 170 nul-op-de-meter nieuwbouwwoningen. De nul-op-de-meter nieuwbouwwoningen komen in de wijk Heijplaat aan de Heysehaven. De 170 koopwoningen worden tussen 2016 en 2023 in meerdere fases gerealiseerd op Heijplaat. De woningen hebben woonoppervlaktes tussen . ...


meer...

stationsomgevingalphenaandenRijnKC01.jpg

Blok 4 Stationsomgeving Alphen aan den Rijn opgeleverd

In Alphen aan den Rijn is het zogenoemde ‘blok 4’ opgeleverd. Dit appartementencomplex is gesitueerd direct aan het Stationsplein, naast de Fietsappel.

Blok 4 vormt een essentiële schakel in de plannen voor het Alphense stationsgebied. KuiperCompagnons stelde voor dit gebied zowel het bestemmingsplan als het beeldkwaliteitplan op. Ondanks de crisis is er de afgelopen jaren volop gebouwd in het gebied. Als de komende jaren de laatste gebouwen worden voltooid, zal het beeldkwaliteitplan realiteit zijn geworden.. ...


meer...

omgevingswetKuiperCompagnons01.jpg

Workshop: Maken van een omgevingsvisie

Inmiddels weten velen van u wat de Omgevingswet zo’n beetje inhoudt en welke kerninstrumenten er zijn. U weet vast ook dat de wetgever ervan uitgaat dat we eerst een omgevingsvisie maken. Maar hoe doe je dat? Meld u zich dan aan voor de workshop 'maken van een omgevingsvisie' .

Workshop
In de praktische werksessie ‘Maak vandaag een begin met uw omgevingsvisie’ gaat u onder leiding van Gerwin Gabry zelf aan de slag om die eerste schreden te zetten. Als resultaa. ...


meer...

KuiperCompagnonsomgevingswet.jpg

De Omgevingswet is winst voor ontwikkelaars, mits …

Er zitten veel voordelen aan de Omgevingwet vast zoals minder onderzoekslasten, snellere procedures en minder knellende milieuregels. Maar wat gaan de gemeenten doen met de vrijheid die deze wet hun biedt? Gerwin Gabry en mr. Dirk van de Rijdt (KuiperCompagnons) leggen dit uit.

De Omgevingswet belooft veel goeds voor ontwikkelaars. De omgevingsvisie zal consistenter beleid opleveren en aan de voorkant duidelijker maken welke kwaliteiten gewenst zijn. Het omgevingsplan - de vervanger van het bestemmingsplan - zal minder onderzoekslasten, snellere procedures en minder beknellende milieuregels (bestuurlijke afwegingsruimte) opleveren. ...


meer...

sanquintegelen.jpg

Bloedbank Tegelen geopend

Vrijdag 5 juni is de nieuwe Sanquin Bloedbank in Tegelen feestelijk geopend. Het is de 7e vestiging van Sanquin waar de nieuwe huisstijl, die door KuiperCompagnons is ontwikkeld, is toegepast. Veel daglicht, doorkijkjes en slimme logistiek zorgt voor een prettige werkomgeving. Wij wensen de medewerkers en donors uit de omgeving Venlo en Tegelen veel succes en plezier in hun nieuwe onderkomen.. ...


meer...