energielandschapBergenLKuiperCompagnons.jpg

Energielandschap biedt meer dan energie alleen

13 nov '17

Gemeente Bergen (L) heeft de ambitie om uiterlijk in 2030 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken is naast het beperken van energieverbruik ook het opwekken van duurzame energie nodig. KuiperCompagnons heeft samen met Antea Group en Econnetic voor de gemeente een Haalbaarheidsverkenning voor het Energielandschap Wells Meer opgesteld.

Hierin staat dat Wells Meer de unieke kans en mogelijkheid biedt om een grootschalig energielandschap te ontwikkelen, waar verschillende bronnen groene stroom opwekken en ruimte wordt geboden aan recreatie en participatie. Met een landschap met daarin zes windturbines, 200 hectare zonnepanelen en biomassateelt, wordt de ambitie van de gemeente Bergen om in 2040 50% duurzame energie zelf op te wekken, ruimschoots gehaald. KuiperCompagnons blijft betrokken bij de verdere uitwerking.

Zie voor meer informatie:Energielandschap Wells Meer