ZwolleRuimtevoorEnergieEnergievoorTransi.jpg

Energietransitie in het stedelijk gebied: drie visies geselecteerd voor prijsvraag Energielandschap van de Toekomst

28 mei '18

Uit de inzendingen die werden ingediend voor de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst heeft de jury onder voorzitterschap van Sybilla Dekker drie visies geselecteerd voor het stedelijk gebied van Zwolle: plan Ruimte voor Energie - Energie voor Transitie van KuiperCompagnons, Antea Group, bureau MA.AN, plan Connected Naoberhoods van Liandon Energy Consulting, Generation Energy, Posad en plan Deelt Warmte, Zwolle van kbng architectuur | stedebouw | restauratie / Stichting WarmBouwen, IF Technology, Duratherm, Comm.Art. NederLandBovenWater heeft de drie teams uitgenodigd voor deelname aan de tweede ronde van de prijsvraag.

De inzendingen
Met de prijsvraag Energielandschap van de toekomst vraagt NederLandBovenWater om innovatieve, inspirerende en uitvoerbare ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. De ideeën hebben betrekking op drie locatie specifieke toepassingsgebieden. In het stedelijk gebied gaat het om het grondgebied van de gemeente Zwolle.
11 teams dienden een visie in voor het stedelijk gebied. Uit de 10 geldige inzendingen, die tot de beoordeling werden toegelaten, selecteerde de jury unaniem de drie plannen:

S003 Ruimte voor Energie - Energie voor Transitie, KuiperCompagnons, Antea Group, bureau MA.AN
S005 Connected Naoberhoods, Liandon Energy Consulting, Generation Energy, Posad
S009 Deelt Warmte, Zwolle kbng architectuur | stedebouw | restauratie / Stichting WarmBouwen, IF Technology, Duratherm, Comm.Art
De samenvatting van de inzendingen uit de eerste ronde, met daarbij de volledige teamsamenstelling, is te downloaden op de site van Architectuur Lokaal, in de rechterkolom onder het kopje uitgelicht.

De inzenders zijn uitgenodigd om hun visie in de tweede ronde uit te werken tot een structuurontwerp met uitvoeringsstrategie.

Jury
De inzendingen werden beoordeeld door een jury bestaande uit:

Sybilla Dekker vm minister van VROM
Floris Alkemade Rijksbouwmeester
Gerben Dijksterhuis burgemeester van Borsele
Hans Mommaas directeur Planbureau voor de Leefomgeving
Laetitia Ouillet directeur Strategic Area Energy TU Eindhoven
Christel Eversdijk landschapsarchitect gemeente Breda
Dimph Rubbens voorzitter Gemeenschapscoöperatie Energiek Moerdijk