MerconKloosKC00.jpg
MerconKloosKC01.jpg

Enthousiaste samenwerking aan de Kinderdijk in Alblasserdam

02 okt '17

Naast het werelderfgoed Kinderdijk wordt aan de Noord het Mercon Kloos terrein herontwikkeld. In een avondvullend programma hebben Rob Kanbier en Marina Propadalo op 26 september 2017 samen met de Rotterdamse opdrachtgever
Whoonapart een enthousiaste sfeer van samenwerking neergezet. Veel betrokken omwonenden en geïnteresseerden deelden hun ideeën en visies naar aanleiding van de getoonde schetsvoorstellen. Met deze input is een krachtige beweging ingezet om de komende maanden een breed gedragen stedenbouwkundig plan uit te werken. Samen doen met de betrokken omgeving is hierbij het motto.

Het voormalige industriegebied ligt op een prachtige locatie aan de rivier en wordt getransformeerd tot nieuwe functies. In het gebied wordt een sfeer gepland waarin plezierig en duurzaam gewoond en gewerkt kan worden en waar plaats in voor recreatie. Cultuurhistorie, toegankelijke oevers, een veilige en aantrekkelijke fietsroute, veel groen en een sterke relatie met het water zijn de begrippen waarmee gewerkt wordt. Deels zullen bestaande industriële gebouwen behouden blijven en getransformeerd worden naar nieuwe functies.

Zie voor meer informatie alblasapart