nieuws › Gijs van den Boomen acht na corona-crisis een nationaal woningbouwprogramma noodzakelijk
SchievesteKuiperCompagnons02.jpg
KuiperCompagnonsHBGlocatie.jpg
SchipholStadKuiperCompagnonsFakton.jpg
KuiperCompagnonsWuhanDongfengRoad.png
SchievesteKuiperCompagnons03.jpg

Gijs van den Boomen acht na corona-crisis een nationaal woningbouwprogramma noodzakelijk

01 apr '20

Voortgang processen

Voor Van den Boomen is het in de komende tijd de grote vraag of men processen durft door te zetten. Helemaal gerust is hij er niet op. Want hoe organiseer je bijvoorbeeld de participatie? Is het mogelijk om digitaal met de raad te vergaderen? Hoe doe je een bewonersavond? Maar ook op de vraag wat de corona-crisis betekent voor de economische kant van de plannen, zal de komende tijd een antwoord gevonden moeten worden.

Woningnood

Van den Boomen verwacht een tijdelijke vraaguitval. De achterliggende demografische dynamiek blijft echter onverkort aanwezig. De woningnood is een nijpend probleem en hij verwacht dat deze nood tijdens de crisis verder zal oplopen. In stedelijke gebieden zijn onvoldoende woningen beschikbaar. Door de pauze die nu wordt ingelast, zal dat tekort alleen maar groter worden.

Nationaal programma woningbouw

Dit onderstreept de noodzaak van een nationaal programma woningbouw, aldus Van den Boomen. Zo’n programma zou zich moeten richten op urgente opgaven en manieren van samenwerken. Hierbij zijn betaalbaarheid en bouwsnelheid, alsmede duurzame en gezonde woningen op de juiste plek de sleutels. Niet alleen graag een minister van VROM, maar graag ook volkshuisvestingsbeleid en graag van deze tijd.

Lees het hele artikel van Harm Tilman op de site van de Architect