staalkaartenkleurenwaaier.jpg
cyclusdriehoekjes.jpg

Gunning staalkaarten omgevingsplan centrum-stedelijk

02 nov '17

Op 1 november 2017 heeft KuiperCompagnons opdracht gekregen van het ministerie van I en M voor het opstellen van staalkaarten voor het omgevingsplan. Samen met onze projectpartners Stec groep, Vestigia archeologie & cultuurhistorie, Hekkelman Advocaten en Buro Bouwfysica gaan wij de komende maanden aan de slag met het opstellen van een staalkaart voor het gebiedstype centrum-stedelijk. Wij richten ons daarbij specifiek op de thema’s (1) leegstand, (2) functiemenging, (3) cultuurhistorie, (4) horeca evenementen en terrassen en (5) verordeningen.

Wat is een staalkaart?
Een staalkaart is een inspirerend raamwerk met een aanzet voor bindende regels die gemeenten kunnen gebruiken om vorm te geven aan hun eigen omgevingsplan. Daarnaast zien wij de staalkaart vooral als een hulpmiddel om een gemeente op weg te helpen en structuur te bieden in het proces tot het opstellen van een omgevingsplan; het omgevingsplan is in onze optiek meer een proces dan een product.

De behoefte aan praktijkvoorbeelden in verband met het omgevingsplan is groot. Het is verleidelijk om mee te gaan in deze behoefte en zo snel mogelijk staalkaarten op te stellen die direct toepasbaar zijn. Wij zijn echter van mening dat deze geen aanpak geen recht doet aan de veranderopgave die de Omgevingswet beoogt te zijn. De Omgevingswet vraagt van overheden en samenleving namelijk een fundamenteel andere manier van werken waarvoor ruim de tijd moet worden genomen. Wij menen dat het proces rondom het opstellen van een omgevingsplan een periode vergt van vijf tot tien jaar. Dat wil niet zeggen dat gemeenten nu niets kunnen doen en dat het opstellen van staalkaarten in deze fase niet zinvol is. Dit is juist wel het geval, maar dan ondersteunend aan een permanent proces van leren, bijstellen en veranderen. De staalkaart is in onze visie een ideaal startpunt om het veranderproces dat nodig is voor het opstellen van een omgevingsplan in gang te zetten: een proces van sectoraal werken ombuigen naar integraal werken.

Samen met de uiteindelijke gebruiker
Om te komen tot een product dat aansluit bij de vraag van gemeenten denken wij dat het belangrijk is dat de aanpak verankerd is in de praktijk om de toepasbaarheid van de staalkaart te garanderen. Hiertoe zijn wij de samenwerking aangegaan met de gemeenten Schiedam en Gouda. Beide gemeenten hebben veel ervaring met de eerder genoemde thema’s in hun eigen centra. Wij zullen deze ervaring een waardevolle plek geven in de staalkaart.

Planning
De planning is erop gericht om eind maart de staalkaart op te leveren en tot die tijd zullen wij via Omgevingswetloket verslag doen van onze ervaringen met omgevingsplannen en de staalkaart. Wilt u meer weten over omgevingsplannen of andere instrumenten neem dan contact op met:
Gerwin Gabry
René van der Zweerde