nieuws › Inzending KuiperCompagnons prijsvraag BNSP ‘De Woonwijk als Noviteit’
03Geleen.jpg
01Geleen.jpg
02Geleen.jpg

Inzending KuiperCompagnons prijsvraag BNSP ‘De Woonwijk als Noviteit’

05 nov '20

Met veel plezier heeft het team van KuiperCompagnons gewerkt aan de inzending voor de prijsvraag van BNSP/NVTL.

Dankzij de insteek van ‘De Woonwijk als Noviteit’ hebben we de vrijheid ervaren om groots te dromen. Het was een leuke en inspirerende uitdaging om na te denken over de lokale vraagstukken die spelen op de locatie van deze casus. Wij hebben met onze inzending geprobeerd antwoorden te formuleren op een aantal van deze vraagstukken en tegelijkertijd te dromen over een spannende en verrassende nieuwe toekomst voor deze gemeente.

Ook al heeft ons plan de finale niet bereikt, wij delen toch graag ons plan Parkstad Geleen en onze visie.

De winkelleegstand in het centrum van Geleen is één van de hoogste van Nederland. De grote schaal van de stenige publieke ruimte staat, door de krimp die hier speelt, niet meer in verhouding tot de functies die zij bedient. De leegte in het centrum zien wij als kans. Immers, er is ruimte in overvloed! Kans voor nieuw elan en voor nieuw leven. Geleen richt zich (opnieuw) op de toekomst!

Wij zien een viertal oplossingen die gelijktijdig geïmplementeerd moeten worden:

Zoveel mogelijk transformatie van leegstaande winkels tot woonvormen.
Toevoegen van flexibele, circulaire, modulaire woongebouwen op strategische plekken t.b.v. “placemaking”. Een mix aan programma met ruimte voor verschillende vormen van wonen, werken, cultuur en bedrijvigheid, naast elkaar. De ontwikkeling is organisch en flexibel, met ruimte voor experimenten, zodat passend op maatschappelijke ontwikkelingen kan worden ingespeeld.
Herinrichting van de openbare ruimte d.m.v. (extreme) vergroening en gronduitgifte. De Markt wordt in drie zones verdeeld. Op de parkeergarage komt een evenementen- en marktplein, versterkt met stedelijke sportaccommodaties. Het plein voor het gemeentehuis wordt een klein stadspark. Het derde deel leent zich voor groene speelgelegenheden en urban agriculture. Bewoners van het centrum kunnen hier stukjes groen in eigen beheer overnemen.
Winkelstraten sluiten hierop aan met een hoogwaardige groenstructuur, geflankeerd door wandel- en fietspaden.

De manier waarop dit volgens ons ontwikkeld moet worden, is vanuit de bewoners van Geleen. Een stichting met meerdere sociaal maatschappelijke doelen (zoals een Community Land Trust) wordt eigenaar van de grond en stelt voorwaarden aan de gebruiker. De stichting zet zich in ieder geval in voor: de leefbaarheid van het centrumgebied, duurzaam betaalbaar wonen, transformatie en verduurzaming gebouwen, ontwikkeling van een gedifferentieerde woningvoorraad en vergroening van de openbare ruimte.