nieuws › Landschapsvisie buitengebied Vijfheerenlanden vastgesteld
visiekaart Vijfheerenlanden

Landschapsvisie buitengebied Vijfheerenlanden vastgesteld

16 mrt '23

Het buitengebied van Vijfheerenlanden is een prachtig, typisch Hollands landschap met veel kwaliteiten. Tegelijk staat het buitengebied voor grote opgaven. De omvangrijke transitie naar een circulaire en natuurinclusieve landbouw, het verhogen van de biodiversiteit, de energietransitie en klimaatadaptie komen samen met specifieke gebiedsopgaven als bodemdaling.

De landschapsvisie is In samenspraak met de lokale ‘streekhouders’ en de gemeenteraad opgesteld. In de landschapsvisie schetsen we een integraal toekomstbeeld voor 2040. Dat gaat uit van een landschap waarin agrarische productie wordt gecombineerd met een gezonde bodem, schoon water, schone lucht, een grote biodiversiteit en een veelkleurig landschap dat aantrekkelijk is voor recreanten. De visie legt geen ontwikkelingen vast, maar inspireert en nodigt uit te komen met passende initiatieven en investeringen. Zo kan het buitengebied van Vijfheerenlanden veranderen in een aantrekkelijk, vitaal en toekomstbestendig landschap waar boeren en bewoners trots op zijn.

De gemeenteraad heeft de Landschapvisie buitengebied Vijfheerenlanden vastgesteld in de vergadering van februari 2023.