boekwerkenindegeestvandeomgevingswet.png

Nieuw boek: Werken in de geest van de Omgevingswet

11 dec '17

Een compact en helder boek over de Omgevingswet is vers van de pers. Gerwin Gabry van KuiperCompagnons is er trots op dat hij er aan meegeschreven heeft. Dit boek behandelt de geest van de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt.

Een unieke coalitie van respectabele specialisten in het omgevingsrecht hebben dit boek geschreven, dat op 1 december 2017 verschijnt. De enorme impact die de Omgevingswet zal krijgen, vat dit boek op een zeer leesbare manier samen in heldere lijnen voor de praktijk. Van de praktijk, vóór de praktijk. In leesbaar Nederlands. Leeshier meer over de inwerkingtreding.

Gerwin Gabry liet zijn oog vallen op het onderdeel cyclische beleidsvorming en geeft in het boek zijn kijk op de integrale omgevingsvisie. Hij heeft hiervoor onder meer geput uit de Pilots Omgevingsvisie (Ministerie, programma Aan de slag met de Omgevingswet) waarbij hij nauw betrokken was.

Meer informatie of bestellen van het boek 'Werken in de geest van de Omgevingswet' klikt u hier.

Aanmelden voor gratis hoofdstuk.