nieuws › Nieuw duurzaam landschapspark voor Bonaire
Vuurtoren op Boanaire

Nieuw duurzaam landschapspark voor Bonaire

25 feb '22

De ontwikkeling van voormalig plantage Bolivia
De herontwikkeling van de voormalige plantage Bolivia is vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk opzicht gezien een geweldige kans. Het gebied heeft een grote cultuurhistorische en landschappelijk waarde die verloren dreigt te gaan. De ontwikkeling van het gebied tot landschapspark leidt met een integrale aanpak tot aandacht voor natuurherstel, wonen en werken. Binnen het landschapspark liggen clusters met landgoederen, zij vormen in 2045 maximaal drie procent van de te bouwen footprint van het gehele gebied. Deze clusters hebben een hoge mate van zelfvoorzienendheid en worden volledig ingepast in het landschap, waardoor het gebied zijn karakter behoudt. Ruim 85% blijft open landschap. Om herstel van flora en fauna te bevorderen zal er een centrale regie gevoerd worden. Al in de eerste fase zal door de inzet van parkmanagement het beheer en onderhoud van dit unieke landschap worden geborgd.

De opdracht
Voor de ontwikkeling van Landgoed Bolivia heeft Bonaire Properties KuiperCompagnons in de arm genomen. "De opdracht om voor Bolivia een duurzame toekomst te ontwikkelen, sluit naadloos aan bij de thema’s waar wij ons als professionals mee bezighouden. Ook voor dit project willen wij met onze kennis en aandacht een bijdrage leveren aan de toekomst van de Bonairiaanse samenleving. Naast dat wij kansen zien voor het herstel van dit landschappelijk waardevolle gebied, draagt ons plan, met een aanzienlijk deel betaalbare woningen bij aan een beter balans op de woningmarkt. Ook versterkt het de zelfvoorzienendheid door land- en tuinbouw integraal op te nemen in het plan, zorgt het voor nieuwe werkgelegenheid en voorkomt het plan verdere erosie en uitspoeling van sediment op de riffen en koralen ." aldus Wouter Vos, landschapsarchitect en directeur internationaal van KuiperCompagnons.

Structurele duurzame oplossing
De coördinatie van de ontwikkeling is in handen van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling, een bureau dat voor veel gemeenten in Europees Nederland opdrachten uitvoert op het gebied van onder meer procesmanagement en gebiedsontwikkeling. Metafoor-directeur Erik Berkelmans: "Door de snelle groei van de bevolking op het eiland staat de kwaliteit van de leefomgeving onder grote druk. Met deze kans om Bolivia als landschapspark te ontwikkelen kan voorkomen worden dat de bebouwde kom van Kralendijk eindeloos blijft uitdijen. In en rondom Playa zijn de gevolgen nu al dagelijks voelbaar, bijvoorbeeld in het verkeer. Wil je Kralendijk structureel ontlasten en Rincon toekomstperspectief geven dan is een derde ontwikkelingszone nodig. Alle opties afwegend is Bolivia dè duurzame oplossing voor een toekomstbestendig Bonaire."

Overeenkomst
Vorige week ondertekenden het Bestuurscollege en de directie van Bonaire Properties een intentieovereenkomst. Binnenkort volgt een presentatie van de plannen aan de Eilandsraad.