lansingerlandplangrens20.jpg
hoefwegzuidlansingerlandKC.jpg
omgevingsplanlansingerland.jpg

Omgevingsplan “Hoefweg-Zuid 2016 (Oost)” vastgesteld

04 jun '18

De gemeenteraad van Lansingerland heeft op 31 mei 2018 het omgevingsplan “Hoefweg-Zuid 2016 (Oost)” vastgesteld. Dit plan, dat door KuiperCompagnons in opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo is opgesteld, maakt de ontwikkeling van (logistieke) bedrijven op het gedeelte van bedrijventerrein Bleizo ten oosten van het HSL-tracé en ten zuiden van de A 12 mogelijk. Het omgevingsplan is een zogeheten 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte' op basis van de Crisis- en herstelwet (Chw) en maakt vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet al gebruik van de nieuwe mogelijkheden die de Omgevingswet zal bieden. In dit specifieke geval gaat het om het toepassen van een planperiode van 20 jaar in plaats van 10 jaar en het faseren van de onderzoekslasten.
Het plangebied ligt ten noorden van de kern Bleiswijk, in het noordoostelijke deel van de gemeente Lansingerland, ten noorden van de kassen in de Overbuurtsepolder.