HeerlijkHillegomKuiperCompagnons.jpg
VisiekaartHillegomKuiperCompagnons.jpg
DuurzameproeftuinHillegomKuiperCompagnon.jpg

Omgevingsvisie Hillegom unaniem en met lof vastgesteld!

26 feb '18

Op 22 februari heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Hillegom 2030 ‘Heerlijk Hillegom - Duurzame (proef)tuin van Holland’ unaniem vastgesteld. De raadsleden hadden veel complimenten over voor het mooie resultaat en het doorlopen participatieproces. Er was vooral veel waardering voor het doortrekken van de lijnen vanuit het rijke verleden van Hillegom (uit de tijd van de Heren Jan Six) naar de toekomst. Dit draagt niet alleen bij aan de trots van bewoners, maar vertaalt zich ook in een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid. In dit verband was het mooi dat ook gelijk het Programma Duurzaamheid werd vastgesteld. Dat de omgevingsvisie zo breed gedragen wordt, is zo vlak voor de verkiezingen extra bijzonder. De Omgevingsvisie Hillegom 2030 is een zeer integrale visie met gebiedsgerichte inspiratie- en afwegingskaders. Voor initiatiefnemers is nu helder hoe zij kunnen bijdragen aan een Heerlijk Hillegom!