Woningbouwopgavealphenaandenrijn.jpg

Onderzoek naar woningbouwopgave Alphen aan den Rijn

22 jun '17

Alphen aan den Rijn wil graag een intense stad zijn met vitale dorpen in een waardevol landschap.

Het college heeft flink geïnvesteerd in allerlei voorzieningen voor haar inwoners maar wil ook graag dat er voldoende woningen zijn voor huidige en toekomstige inwoners.

“Alphen aan den Rijn ligt in een waardevol landschap midden in het Groene Hart en centraal in de Randstad. Op een aantal plekken rondom Alphen aan den Rijn is woningbouw mogelijk. Het college wil dat nieuwe woningbouwlocaties aan de randen van de stad maximaal in balans zijn met het landschap en het water. Een goede samenhang daartussen biedt ook een oplossing voor bodemdaling, wateropgaven en voor betere (recreatieve) aansluitingen tussen de stad en het Groene Hart ,” aldus wethouder Gerard van As.

De jaarlijkse woningbehoefte van de huidige inwoners voor de stad Alphen aan den Rijn is ruim 360 woningen. Op dit moment is er een instroom van ca. 100 huishoudens per jaar. In de periode 2016-2026 groeit de woningbehoefte met ruim 4.100 woningen. Tot 2026 realiseert Alphen naar verwachting maximaal 3.600 woningen. Rekening houdend met planuitval en vertraging is de reële verwachting 2.500 woningen. Er ontstaat een tekort van 1.600 woningen. Met een tekort aan locaties om de woningbehoefte op te vangen komt betaalbaar wonen steeds meer onder druk te staan.

Bron: Alles in Alphen


Ki-bXIzFsDk