StaphorstontwerpKuiperCompagnons.jpg

Ontwerp-omgevingsvisie Staphorst gepresenteerd

12 okt '17

De gemeente Staphorst loopt graag voorop in het oefenen met de Omgevingswet en is al volop aan de slag met de omgevingsvisie. Dit is een traject waarin in de afgelopen maanden burgers, ondernemers en andere belanghebbenden tijdens verschillende participatieavonden zijn meegenomen. Op 28 september 2017 werd de ontwerp-omgevingsvisie gepresenteerd. Mede op basis van dit brede participatietraject zijn de kernkwaliteiten en ambities voor de komende jaren vertaald in drie hoofdthema’s die het sociale en fysieke domein verbinden. Daarnaast zijn er acht thematische uitwerkingen die de visie verder invullen.

Inloopavond
De bewoners konden op de inloopavond die was georganiseerd als informatiemarkt en netwerkbijeenkomst, vragenstellen en eventueel een zienswijze indienen. De komende weken gaat de gemeente alle inspraakreacties verzamelen om de ontwerp-omgevingsvisie verder aan te scherpen.

Duurzame ambities van Staphorst
Staphorst is een ondernemende gemeente. Bovendien blijft de bevolking groeien. Daarnaast kent de gemeente een gevarieerd landschap met veel cultuurhistorische elementen. Dat deze aspecten belangrijk zijn, bleek ook weer uit de inloopavond. Bewoners waren vooral benieuwd hoe er met het recreatieve landschap omgegaan zal worden en waar straks gewoond kan worden. Voor de gemeente is het dan ook de uitdaging om aan al deze aspecten ruimte te blijven bieden. Zeker is dat Staphorst dat op een duurzame wijze wil doen. In 2050 moet de gemeente energie- en klimaatneutraal zijn.

De kwaliteit van de leefomgeving
De omgevingsvisie biedt, straks in combinatie met het omgevingsplan, meer ontwikkelruimte en meer aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving. Zo zullen de nieuwe woon- en werkgebieden zeer duurzaam worden ingericht en zullen nieuwe Elzensingels worden toegevoegd. Naar verwachting zal de omgevingsvisie, die meedoet in de Tweede tranche van de Pilot omgevingsvisies van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, vastgesteld worden in januari 2018.