nieuws › Positief advies voor Alphen aan den Rijn; er mogen tot 5500 woningen gebouwd worden in de Gnephoek
IMG5054.jpg

Positief advies voor Alphen aan den Rijn; er mogen tot 5500 woningen gebouwd worden in de Gnephoek

14 okt '22

Voormalig Deltacomissaris Wim Kuijken heeft zijn advies over de Gnephoek aan minister Hugo de Jonge aangeboden. Er mag gebouwd worden in de Gnephoek.

Vanuit KuiperCompagnons zijn we trots dat wij een bijdrage hebben kunnen leveren aan de planvoering voor deze locatie. Afgelopen mei bracht Hugo de Jonge een werkbezoek aan de Gnephoek waar Gijs van den Boomen de plannen toelichtte.

Bij het maken van het plan is er onderzocht naar wat er kan en hoe je zo klimaatadaptief kunt ontwikkelen. Dit resulteert in vitalisering van landschap en stad waarmee het zeer toekomstbestendig wordt. Bijvoorbeeld door te werken met zogenaamde meedeindorpen en een klimaatkade is een flexibel waterbeheer mogelijk. Daarnaast krijgen de weidevogels meer kans doordat er in het veenweide gebied niet meer wordt gemaaid. Daarnaast wordt bodemgroei mogelijk en biodiversiteit wordt vergroot. Het resultaat zal een landschap met compacte bebouwing zijn, waarbij groen de boventoon voert.

60% Van de bebouwing is bereikbaar en is daardoor een welkome vergroting van het woningaanbod in de stad en regio.

Nadat minister Hugo de Jonge de Gnephoek heeft bezocht heeft hij aan Wim Kuijken de opdracht gegeven om advies uit te brengen over woningbouw in de Gnephoek. Dit advies ligt er nu, er is afgesproken om het voorkeursscenario te onderzoeken en verder uit te werken.