nieuws › Regionale Energiestrategieën en de Omgevingswet
PadenvanRES.pngPaden van RES naar vergunningverlening in 2025 (NP RES)
AangepasteplanningREStraject.pngAangepaste planning RES-traject (april 2020, NP RES)

Regionale Energiestrategieën en de Omgevingswet

20 apr '20

Juist nu de energie erin inhouden – Regionale Energiestrategieën en de Omgevingswet
Tot 1 juni worden de voorlopige concept-RES’en opgeleverd. Daarna wordt gedurende de zomer druk gewerkt aan kwalitatieve vergelijkingen en peer-to-peer reviews. 1 oktober leveren de regio’s bestuurlijk vastgestelde concept-RES’en op. In de jaren daarna wordt de RES (1.0, 2.0, etc.) steeds verder uitgewerkt en aangescherpt. Daarbij wordt toegewerkt naar het verlenen van de benodigde vergunningen in 2025 en het halen van de doelen voor 2030. Daarbij mag ook een blik na 2030 niet ontbreken, want de opgave is groter dan het deel dat nu in het RES-proces wordt opgepakt.

Het koppelen van het RES-proces aan de Omgevingswetinstrumenten biedt volop kansen.


De afspraken in de RES moeten gemeentelijk verankerd worden in de Omgevingswetinstrumenten. Het is aan de gemeenten om een integrale afweging te maken tussen de lokale ruimteclaims, de kwaliteit van de leefomgeving en de betrokkenheid van de samenleving. Het koppelen van het RES-proces aan de cyclische aanpak van de Omgevingswetinstrumenten biedt daarbij volop kansen. Ben je als gemeente bezig met het opstellen of evalueren van de omgevingsvisie? Dan is nu het aangewezen moment om regionale doelen lokaal af te wegen en hier het RES-proces weer mee te voeden. Zo ontstaat een iteratief proces tussen de omgevingsvisie en de RES. Dat zorgt voor betere lokale afwegingen, oog voor ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteit en wederzijdse versterking van de visie en de RES.

Het omgevingsplan is de plek waar de juridische vertaling plaatsvindt


Ook de andere Omgevingswetinstrumenten spelen een rol bij de realisatie van de RES-doelen. Het programma kan ingezet worden voor gebiedsuitwerkingen, lokale verdeling van lusten en lasten en het uitwerken van regionale samenwerking en gemeentegrensoverschrijdende projecten. Het omgevingsplan is de plek waar de juridische vertaling plaatsvindt en wat de rest van de samenleving bindt aan de doelstellingen. Als gemeente is het belangrijk om goed na te denken over de eigen rol in het behalen van de doelen. Een faciliterende en een realiserende rol vragen elk om een totaal andere inzet van de Omgevingswetinstrumenten.

KuiperCompagnons is op allerlei manieren betrokken bij de energietransitie van Nederland.


Wij zijn als lid van BNSP-Kennislab één van de hoofdauteurs van de ‘Routeplanner RES en Omgevingswet voor gemeenten’ in opdracht van het Nationaal Programma RES, zijn onderdeel van de expertpool van het Nationaal Programma RES. We zijn bovendien onderdeel van de expertpool van het Nationaal Programma RES. Onze Zonnewijzer voor de provincie Gelderland is een inspiratiestuk in veel regio’s. Daarnaast maken we in een grote hoeveelheid Omgevingsvisies die benodigde integrale afweging.

Meer weten over de RES en de relatie met de Omgevingswetinstrumenten? Onze collega Frank Gorissen (fgorissen@kuiper.nl) staat voor u klaar.