renesseimpressiekerkring_th.jpg
Sep. '18

Renesse 2018: van feestoord naar familiebadplaats

Renesse is aan het veranderen. Het dorp had jarenlang een (onterecht) imago als de wat ruige badplaats voor stappende jongeren. Het publiek in Renesse verandert echter razendsnel onder invloed van vergrijzing, nieuwe regelgeving en goedkope vliegvakanties naar elders. De nadruk in deze beroemde badplaats verschuift van een lange campingvakantie in de zomer naar meerdere korte bezoekjes in voor- en naseizoen en van een eenzijdig publiek van jongeren naar een divers publiek van alle leeftijden.

In het Binnenlands Bestuur staat een goed achtergrond artikel van Brian van der Bol over Renesse met de pakkende kop "Buik vol van de zuiptoerist".

Om van deze zuiptoerist af te komen heeft KuiperCompagnons in een zeer intensief en interactief proces een toekomstvisie opgesteld, in nauwe samenwerking met de Dorpsraad, Ondernemersvereniging, gemeente en vele andere betrokkenen uit het dorp. In deze breed gedragen toekomstvisie worden de vier onderscheidende kernkwaliteiten van Renesse als vertrekpunt genomen:
1. Een veelzijdig en aantrekkelijk strand.
2. Een afwisselend landschap in en om het dorp.
3. Een bruisend centrum.
4. Een hechte, ondernemende gemeenschap.
Met die kernkwaliteiten als kapstok zijn allerlei opgaven en ontwikkelingen benoemd die de komende jaren het dorp en omliggende landschap een grote kwaliteitsimpuls moeten gaan geven. De routes naar het strand worden opgeknapt, het centrum krijgt een betere uitstraling, het parkeren wordt beter geregeld en de relaties met de omliggende natuurgebieden worden aangehaald.

Meer weten over onze activiteiten in Renesse? Kijk dan eens op:
Masterplan Renesse en Herinrichting Jan van Renesseweg
project:

Masterplan Renesse