nieuws › Rob Kanbier spreker tijdens het VCCN congres
Dia1.jpeg

Rob Kanbier spreker tijdens het VCCN congres

28 okt '22

Op woensdag 2 november a.s. vindt het congres over Contamination Control plaats in Spant! te Bussum. De nadruk van het congres ligt op het delen van kennis tussen de verschillende sectoren. In het kader daarvan zal Rob Kanbier een presentatie verzorgen over GMP faciliteiten; het ontwerpproces van klantwens tot realisatie.

Daar gaat hij in op:
Bij GMP faciliteiten is het van belang dat het ontwerp primair het proces ondersteunt. Om dat te realiseren is kennis, begrip en vaststelling nodig van de uitgangspunten, veel daarvan komen uit de annex 1. Daarnaast vormen toekomstbestendigheid, (bio) safety en werkplezier belangrijke fundamenten voor een gedragen integraal ontwerp. We willen u graag meenemen in het tot stand komen van zo'n ontwerp en de uitdagingen die we daarbij als architect ervaren.

Naast de presentatie zijn wij deze dag ook aanwezig met een stand waar u ons kunt ontmoeten.
Meer informatie over het programma van het congres of u zelf aanmelden voor het congres kan via de site van de VCCN.