GvdBvisieSchipholopZee.jpg
GvdBvisieSchipholopZeebestaand.jpg
Algemeenuitbreidingsplanamsterdam1935.jpg

Schiphol, stap over het strand!

21 mrt '18

Onze regering vraagt om maatschappelijke initiatieven, ook bij de aanpak van grote ruimtelijke uitdagingen van de komende jaren. Het op 12 maart 2018 bekend geworden initiatief van de bewonersorganisaties rondom Schiphol om wederom na te denken over een verplaatsing van de uitbreiding van Schiphol naar zee - als alternatief voor uitbreiding in de Haarlemmermeer en Lelystad - moet dan ook met open armen worden ontvangen.

Het is goed om zo’n initiatief in een groter kader en vooral ook integraal te benaderen. De grote nieuwe stedelijke opgave waar de Randstad en vooral Amsterdam en omgeving zich geplaatst zien komt hierbij in het spel. We weten allemaal dat de woningtekorten de pan uit rijzen, omdat velen van ons in de stad willen wonen en werken. Amsterdam bevindt zich in het brandpunt van deze uitdagingen. Discussies over het volbouwen van de landschappelijke lobben rond de stad (Amsterdamse bos, Amstel scheg, polders bij Diemen) maken dat duidelijk. Ook wordt gewerkt aan een plan voor stedelijke transformatie van de westelijke havens. Amsterdam denkt groot; en terecht, gezien de terugkeer van de woningnood.

Wij pleiten ervoor om de mogelijkheden op zee nadrukkelijk bij deze opgave te betrekken. Immers, de locatie van het huidige Schiphol geeft een uitgelezen kans om de unieke ruimtelijke structuur van Amsterdam (al in de dertiger jaren van de vorige eeuw neergelegd door Van Eesteren en sindsdien leidraad voor de ontwikkeling van de stad) een nieuwe dimensie te geven door de zuidwestelijke lob te verlengen via Schiphol naar Hoofddorp. Wij pleiten dan ook voor verdergaande dapperheid in denken en een volledige verplaatsing van Schiphol bij de overwegingen te betrekken. De infrastructuur van het huidige Schiphol kan daarbij een uitstekende basis bieden voor een volwaardige stadsuitbreiding; Schiphol stad. Een dergelijke voortzetting van het stedelijke patroon van de Amsterdamse regio past geheel in de rol die mobiliteit bij verstedelijking moet spelen en zal de leefkwaliteit in de Randstad enorm doen toenemen.

In combinatie met de al in ontwikkeling zijnde grootschalige energieprojecten in zee is IJmuiden en de zee de aangewezen plek om een dergelijk initiatief te huisvesten. Natuurlijk moet zo’n plan ook dusdanig worden ontwikkeld dat de kwaliteit van de Noordzeekust beter in plaats van slechter wordt. Ook hier is denken in samenhang het motto. Bouwen met de natuur, recreatieve ontwikkeling en voldoende oog voor en afstand tot de bestaande kust zijn hierbij van het grootste belang.

Als we iets hebben kunnen leren van de discussie rond bouwen aan de kust in de afgelopen jaren is het dat de Noordzeekust ons allen aangaat. Dus Schiphol in Zee het is niet iets wat even lichtvaardig kan worden besloten. Maar als we denken in samenhang wordt de logica helder. Daarom is de grote stap van Schiphol, over het Noordzeestrand heen, op zijn minst serieus te overwegen.


Gijs van den Boomen
Landschapsarchitect, Directeur KuiperCompagnons